21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз витрат на збут та пошук резервів їх економії№ роботи: 118
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Значення завдання та джерела інформації аналізу витрат на збут в гуртовій торгівлі
2. Аналіз виконання кошторису і динаміки витрат на збут
3. Факторний аналіз витрат на збут в гуртовій торгівлі
4. Аналіз основних статей витрат на збут
5. Резерви економії витрат на збут та шляхи їх реалізації
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Уривки з курсової роботи:
Об’єктом дослідження курсової роботи є підприємство оптової торгівлі, предметом – питання аналізу витрат на збут.
Мета роботи – аналіз витрат на збут та пошук резервів їх економії.
Дана робота є результатом аналіз найсучаснішої економічної літератури та базується на результатах фінансової та статистичної звітності ДП “Оріон”. Також в роботі враховані закордонний досвід та особливості економічного розвитку нашої країни.
Щодо виконання кошторису то слід зробити наступні висновки:
- значення витрат пакувальних матеріалів для затарювання готової продукцiї на складах більше ніж по кошторису на 4,2 тис. грн.
- витрати на ремонт тари для зберігання продукції менші ніж за планом на 1,0 тис. грн.
- витрати на оплату праці та комiсiйнi винагороди продавцям, торговим агентам і працiвникам пiдроздiлiв, які забезпечують збут перевищують значення по кошторису на 3,9 тис. грн.
- також перевитрати спостерігаються по статтях “витрати на рекламу та дослідження ринку” (0,8 тис. грн.), «витрати на передпродажну підготовку” (2,9 тис. грн.), “витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом” (1,3 тис. грн.);
- загалом за 2012 рік фактичні витрати були на 17,2 тис. грн. більші ніж по кошторису.
Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукцiї на складах у 2011 році становили 5,3 тис. грн., а у 2012 році їх величина зросла до 10,2 тис. грн., що на 4,9 тис. грн. більше ніж у попередньому році.
Витрати на ремонт тари для зберігання продукції мають зростаючу тенденцію. Їх величина у 2010 році складала 2,3 тис. грн., у 2011 та 2012 роках відповідно 2,6 тис. грн. та 4,0 тис. грн. Темпи росту відповідних показників становили 113,4% та 153,84%.
Щодо оплати праці та комісійних винагород продавцям, торговим агентам і працiвникам пiдроздiлiв, які забезпечують збут, то їх величина зросла з 3,9 тис. грн. до 28,9 тис. грн., що майже в 7 разів більше ніж на початку періоду.
Ще більше зростання відбувається по статті «витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг)» з 3,9 у 2010 році до 40,8 тис. грн. у 2012 році.
Темпи росту витрат на передпродажну підготовку товарів у 2011 та 2012 роках відповідно склали 191,6% та 473,91%.
Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом на початку періоду, що аналізується взагалі були відсутні, а у 2012 році становили 5,6 тис. грн.
Витрати на утримання необоротних активiв, пов’язаних зi збутом продукцiї, товарiв, робiт, послуг набули незначного коливання, якщо у 2011 році їх обсяг становив 4,2 тис. грн., то у 2012 році – 4,8 тис. грн.
Щодо інших витрат повязаних зі збутом, то їх величина навпаки зменшилась з 2,6 тис. грн. (2010 р.) до 2,3 тис. грн. (2012 р.).
Щодо загальної суми витрат на збут, то у році їх величина була дуже малою, всього 13,9 тис. грн., у 2012 році відбулось зростання до 111,2 тис. грн., проте даний рівень для такого підприємства як «Оріон» є досить низьким.
Суттєвою складовою вдосконалення і одночасно інструментом вирішення поставленої проблеми може стати факторний аналіз і розширення його використання на всіх рівнях управління для обґрунтування управлінських рішень.
В сукупних витратах витрати на збут займають досить велику частку, тому зниження цих витрат має суттєве значення на фінансовий результат.
Майже на кожному підприємстві є наявні резерви для зменшення витрат на збут до обгрунтованого рівня, який дає можливість росту економічної ефективності діяльності підприємства, підвищення його конкурентноздатності.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.