16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оцінка вартості пайових цінних паперів№ роботи: 1179
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Економічний зміст та види пайових цінних паперів....................... .....................5
2. Вартісні фактори цінних паперів....................... .............................. ......................6
3. Цінові фактори вартості цінних паперів та теорія внутрішньої вартості цінних паперів....................... .............................. .............................. .............................. .......10
4. Визначення вартості акцій......................... .............................. .............................1 3
Висновки................... .............................. .............................. .............................. .......15
Список використаних джерел........................ .............................. ............................16
   
Список літератури

1. Алексеев М.Ю. “Рынок ценных бумаг и его участники” 2007 г. Москва. Финансы и статистика.
2. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2002. — 311 с
3. Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навчальний посібник. – К., Майстер-клас, 2005.
4. Колесник В.В. Введение в рынок ценных бумаг/ -К.: А.Л.Д., 1997. -176c
5. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч.посібник.Вид. 2-ге, допов. та пепероб. – К.: КНЕУ, 2000. – 156 с.
6. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М, Перспектива, 1995
7. Рынок ценных бумаг /под ред. Галанова и Басова. М, Финансы и статистика, 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.