26 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналітичний огляд цінних паперів ВАТ „Укрелектроапарат”№ роботи: 1178
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Аналіз діяльності підприємства.................. .............................. .........................4
2. Аналіз вартісних показників цінних паперів....................... ...........................11

Висновки..................... .............................. .............................. .............................. .15
Список використаних джерел........................ .............................. ........................16
   
Список літератури

1. Закон України „Про акціонерні товариства” вiд 17.09.2008 № 514-VI
2. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2002. — 311 с
3. Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навчальний посібник. – К., Майстер-клас, 2005.
4. Колесник В.В. Введение в рынок ценных бумаг/ -К.: А.Л.Д., 1997. -176c
5. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч.посібник.Вид. 2-ге, допов. та пепероб. – К.: КНЕУ, 2000. – 156 с.
6. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М, Перспектива, 1995
7. Рынок ценных бумаг /под ред. Галанова и Басова. М, Финансы и статистика, 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.