22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Статистика національного багатства.№ роботи: 1166
розділ: Статистика
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Статистика національного багатства. Показники обсягу, структури та динаміки національного багатства..................... .............................. .........................3
2. Статистичне вивчення продуктивності праці. Визначення рівня продуктивності праці, аналіз її динаміки...................... .............................. ........6
3. Задача........................ .............................. .............................. .............................. ...15
Коефіцієнт народжуваності за 2001р. У районі становив 23,6%. Частка жінок у віці від 15 до 49 років у загальній чисельності населення становила 29%. У 2001р народилося 848 дітей.
Визначити спеціальний коефіцієнт народжуваності та середньорічну чисельність населення району.

4. Задача........................ .............................. .............................. .............................. ...15
За наведеними в таблиці даними визначити показники використання основних фондів у базовому та звітному періодах, додатковий обсяг продукції, отриманий у звітному періоді за рахунок збільшення основних фондів та за рахунок їх кращого використання.
Тис. грн.
Показник Період
Базовий Звітний
Обсяг продукції промислового підприємства 3400 4240
Середньорічна вартість основних фондів за повною первісною вартістю 2245 2360

5. Задача........................ .............................. .............................. .............................. ...17
Тривалість обігу оборотних фондів скоротилася на 7%, а обсяг реалізації підвищився на 20%. Як змінився середній залишок оборотних фондів?
6. Задача........................ .............................. .............................. .............................. ...17
Відомо, що за червень по підприємству відпрацьовано 57450 люд.-днів, неявки на роботу – 8900 люд.-днів, у тому числі святкові та вихідні – 5200 люд.-днів, чергові відпустки - 2440 люд.-днів. Кількість робочих днів на підприємстві у червні – 23.
Визначити календарний, табельний, максимально можливий фонди робочого часу, середньоспискову, середньоявочну і середню кількість тих, хто фактично працював.

7. Задача........................ .............................. .............................. .............................. ..18
Визначити індекси продуктивності праці окремо в рослинництві та тваринництві, а також в цілому по сільському господарству (змінного складу, постійного складу та постійних зрушень), приріст валової продукції сільського господарства за рахунок окремих фаторів.
Галузь Обсяг валової продукції у порівнянних цінах, тис. грн. Кількість відпрацьованих люд.-днів
Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період
Рослинництво 1800 2100 61000 65000
Тваринництво 2200 2340 68400 71300

Список використаних джерел........................ .............................. ...........................19
   
Список літератури

1. Статистика: Підручник за ред. С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Еріна, З.О. Пальян. - К: КНЕУ, 2000.
2. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова – М.: ИНФРА – М, 1998.
3. Статистика підприємництва: Навч. посібник / За ред. П.Г. Вашківа, В.П. Сторожука. - К.: “Слобожанщина” 1999.
4. Теорія статистики: Практикум / А.М. Еріна, З. Опальян - К.: Знання, 1997.
5. Соціально-економічна статистика: Навч. посібник / А.В. Головач, С.С. Герасименко, Н.М. Атаманчук. – К.: НМК ВО, 1992.
6. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Под ред. проф.М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
7. Экономика и статистика фирм / Адамов В.Е., Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А., - М.: Финансы и статистика, 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.