22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Статистичне вивчення ефективності суспільного виробництва№ роботи: 1165
розділ: Статистика
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Статистичне вивчення ефективності суспільного виробництва
2. Статистика матеріломісткості
3. Задача
Середньорічна річна чисельність населення району становить 280 тис. чол.. Коефіцієнт народжуваності – 25 проміле, коефіцієнт смертності 10 проміле, коефіцієнт механічного приросту населення – 8 проміле. Визначити чисельність населення району через 5 років.
4. Задача
Повна первісна вартість основних фондів на початок року становила 2320 тис. грн., сума зносу на початок року – 160 тис. грн., введено нових основних фондів – 500 тис. грн., вибуло у зв’язку із зносом (ліквідаційна вартість) – 10 тис. грн., їх повна первісна вартість – 180 тис. грн. Річна норма амортизації 8%.
Розрахувати вартість основних фондів на кінець року за повною і залишковою вартістю.

5. Задача
Завод виробив готових виробів зі своєї сировини на суму 930 тис. грн., із сировини замовника – на 20 тис. грн., у тому числі вартість сировини замовника становить 8 тис. грн., напівфабрикатів - на 320 тис. грн., у тому числі спожито у промисловому виробництві – на 130 тис. грн. Інші реалізовано за межі підприємства.
На капітальний ремонт устаткування витратили 20 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва на початок періоду становили 40 тис. грн., а на кінець – 48 тис. грн.
Визначити обсяг валового обороту, валової продукції, товарної продукції.

6. Задача
Відомі такі дані про виробництво і собівартість однорідної продукції:
Підприємство Вироблено, тис. грн. Собівартість одиниці, грн.
Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період
№1 30 45 40 50
№2 12 18 60 55
Визначити:
1) індекс собівартості продукції на кожному підприємстві;
2) середню собівартість одиниці продукції на двох підприємствах у цілому за кожний період;
3) індекси собівартості продукції на двох підприємствах разом:
а) змінного складу;
б) постійного складу;
в) структурних зрушень.

7. Задача
За місяць (30 днів) сума явок на роботу дорівнювала 58200 люд.-днів, сума неявок 2400 люд.-днів, у тому числі 1300 люд.-днів святкові й вихідні і 800 люд.-днів – чергові відпустки. У кількості явок враховано цілоденні простої (210 люд.-днів)
Визначити:
1) календарний, табельний і максимально можливий фонди робочого часу;
2) коефіцієнт використання календарного і максимально можливого фондів робочого часу;
3) середньоспискову чисельність працівників і середню чисельність тих, хто фактично працював, якщо кількість робочих днів у місяці 26.

Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Статистика: Підручник за ред. С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Еріна, З.О. Пальян. - К: КНЕУ, 2000.
2. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова – М.: ИНФРА – М, 1998.
3. Статистика підприємництва: Навч. посібник / За ред. П.Г. Вашківа, В.П. Сторожука. - К.: “Слобожанщина” 1999.
4. Теорія статистики: Практикум / А.М. Еріна, З. Опальян - К.: Знання, 1997.
5. Соціально-економічна статистика: Навч. посібник / А.В. Головач, С.С. Герасименко, Н.М. Атаманчук. – К.: НМК ВО, 1992.
6. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Под ред. проф.М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
7. Экономика и статистика фирм / Адамов В.Е., Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А., - М.: Финансы и статистика, 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.