22 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічно-правові аспекти формування капітальних вкладень і фінансових інвестицій№ роботи: 116
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 46
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Оцінка ефективного виробництва і фінансових інвестицій
1.1. Сутність інвестицій та загальні положення оцінки їх ефективності
1.2. Оцінка ефективності виробничих інвестицій
1.3. Оцінка ефективно випуску і реалізації цінних паперів
1.4. Чинники підвищення ефективності капітальних вкладень та фінансових інвестицій
Розділ 2. Аналіз використання капіталовкладень та фінансових інвестицій на ВАТ „Пригма-Прес”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на підприємстві
Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності використання капітальних вкладень та фінансових інвестицій на ВАТ „Пригма-Прес”
Висновки
Списо к використаної літератури
Додатки

Висновки (фрагмент)
Проаналізувавши основні техніко-економічні на ВАТ “Пригма-Прес”, ми дійшли висновку, що досліджуване підприємство знаходиться в досить скрутному становищі. Так, провівши аналіз основних техніко-економічних показників потрібно сказати, що підприємство постійно збільшує обсяги реалізованої продукції, але показник витрат на 1 грн реалізованої продукції є більшим за 1. Дана ситуація свідчить про збиткову виробничу діяльність. Ми бачимо, що діяльність підприємства за 2012 рік було прибутковим, але ці прибутки були отримані не від виробництва продукції, а від продажу основних засобів та здачі приміщень в оренду. Звісно така діяльність підприємства не є перспективною.
Щодо ефективності використання основних засобів на ВАТ „Пригма-Прес”, то потрібно зауважити, що більшість основних засобів як фізично, так і морально зношені. Про неефективне використання основних засобів свідчить більшість показників, які на підприємстві є досить низькими та мають негативні тенденції. Тому виходячи з даної ситуації підприємство потребує розробки системи заходів, наведемо деякі з них:
оновлення устаткування;
створення представництв;
покращення конструкції та технології виробництва.
По кожному проекту була дана інвестиційна оцінка та визначений найбільш ефективний проект.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.