17 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Види фінансового контролю№ роботи: 1159
розділ: Господарське право
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Види фінансового контролю………………………..…………………………3
2. Правове регулювання державного внутрішнього боргу України………...…8
3. Ліквідність і платоспроможність банку………………………………….….11
Списо к використаних джерел…………………………………………………..14
   
Список літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 року – К., 1996;
2. Законом України "Про Державний внутрішній борг" від 1.09.1992 року
3. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року – К., 2001;
4. Фінансове право: курс лекцій / В. А. Предборський, А.А Жук, А.Т Зюнкін та інші – К., 1998;
5. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бек, О.О. Дмитрик, І.Є. Криниць кий, за ред.. М.П. Кучерявенька. – К. – 2004;
6. Картанов Є.В. Банківське право України: Навч. посібник – Х. 2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.