26 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Проаналізуйте організацію, завдання та основні функції міліції№ роботи: 1158
розділ: Адміністративне право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Дайте загальну характеристику питанням запровадження в Україні адміністративної юстиції як форми судового захисту прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади
2. Проаналізуйте організацію, завдання та основні функції міліції
3. Завдання
К. та В. були неповнорідними сестрою та братом (батько В. після розірвання шлюбу з його матір"ю одружився вдруге та від цього шлюбу мав доньку К.).
Ставши дорослими, К. і В. закохалися один в одного та вирішили одружитися. Однак під час звернення в органи РАГСу з заявою про реєстрацію їх шлюбу вони навмисно не повідомили про свою спорідненість. На їх думку, ця обставина була б перешкодою укладання шлюбу.
Чи підлягають К. та В. адміністративній відповідальності за утаювання зазначених обставин? Якщо так, визначте порядок притягнення правопорушників до відповідальності і стягнення, що можуть бути до них застосовані. Складіть проект рішення по даній справі.

4. Список виткоритсаних джерел
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96- ВР//ВВР.- 1996.- № 30 Ст. 141.
2.Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: Станом на 1 січня 2001 року / Відп.ред. Е.Ф.Демський. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 1088с.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Київ. «Аттіка» 2006 4. Сімейний кодекс України. Київ. «Аттіка». 2006 р.
5. Закон України від 20 грудня 1990 року "Про міліцію" // ЗУ. - Т.1. - С.154-172.
6. Законодавство України про адміністративну відповідальність: Кодекс. Нормативні акти. Судова практика. Адміністративне провадження. Зразки документів: Збірник кормативних актів / Упоряд.: С.Е.Демський, Е.Ф.Демський. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 352с. ц 64.
7. Законодавство України про адміністративну відповідальність // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1997. - №3. - 240с.
8. Науково-практичний коментар до Закону України "Про міліцію" - К.: Українська академія внутрішніх справ, 1996. - 144с.
9. Проект Концепції реформи адміністративного права в Україні.
10. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. Авер'янова В.Б. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 432с.
11. Сердюк В. До питання створення адміністративних судів в Україні // Вісник Верховного суду України. - 2001. - №2. - С.43-44.
12. Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні // Там само. - 2000. - №6. -С.6-8.
13. Стефанюк В. Запровадження адміністративної юстиції в Україні // Право України. - 1999. - №7. - С.5-12.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.