21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад№ роботи: 1157
розділ: Коституційне право
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад: порядок формування, повноваження, структура, організація роботи…………………………………..3
2. Повноваження Верховної Ради України. Питання, які парламент вирішує шляхом прийняття законів……………………………………………………….. 7
3. Набуття громадянства України………………………………………………11
С писок використаних джерел…………………………………………………..15
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. з змінами та доповненнями, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 р.
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. (із зм. та доп.).
3. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р. (із змін та доп.).
4. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення системи органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування // Юридична Україна. – 2005. с. 16-22.
5. Основи конституційного права України: Підручник / М. І. Козюбра, А. М. Колодій, В. В, Копєйчиков та ін..; Ред.. В. В, Копєйчиков – К. 2001. – 288 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.