17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Закриття провадження в цивільній справі: підстави та правові наслідки№ роботи: 1151
розділ: Цивільно-процесуальне право
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Закриття провадження в цивільній справі: підстави та правові наслідки.........3
2. Особливості розгляду та вирішення справ окремого провадження................... 5
3. Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом...........7
Задача 1............................. .............................. .............................. .............................. 10
1. Перебуваючи в зареєстрованому шлюбі з Сичовою, Корольов в травні цього року знову зареєстрував шлюб в міськбюро РАГСу з Бровкіною. В липні місяці Сичова звернулася до суду з позовом про визнання шлюбу Корольова з Бровкіною недійсним. В серпні місяці ц. р. суд, який розглядав цю справу, визнав шлюб недійсним.
Незважаючи на таке рішення суду, Корольов продовжував проживати з Бровкіною до лютого 1994 р., тобто, поки він не був засуджений до позбавлення волі на 1 рік. У вересні ц. р. у Бровкіної народився син, батьком якого був записаний Корольов.
3 жовтня ц. р. після відбуття покарання Корольов повернувся проживати до Сичової. В грудні ц. р. Бровкіна подала позов про стягнення з Корольова аліментів на утримання дитини.
До заяви Бровкіна додала свідоцтво про шлюб та народження дитини. Суд задовільнив позов Бровкіної, стягнувши з Корольова на виховання дитини 1/4 частину одержуваної ним заробітної плати.
Після того, як бухгалтерія залізничного депо, де працював Корольов, відрахувала з його зарплати аліменти, він звернувся з позовом про визнання запису батьківства дитини Бровкіної недійсним. На цей позов Бровкіна написала до суду пояснення, які були враховані при розгляді справи, і в позові Корольову було відмовлено.
Визначте елементи, види позовів та елементи та об’єкти спірних правовідносин в цих справах. Який характер захисту буде носити пояснення Бровкіної до суду.
Напишіть позовну заяву від імені Сичової про визнання шлюбу Корольова з Бровкіною недійсним.

Задача 2............................. .............................. .............................. .............................. 15
2. Будинок Старостіна разом з фруктовими деревами, що були посаджені на присадибній ділянці, в зв’язку з будівництвом інституту підлягав зносу. За оцінкою комісії Старостіну належало виплатити 219 тис. грн., але він вважав, що оцінка вкладеної праці по вирощенню дерев проведена неправильно і що йому необхідно доплатити 12 тис. грн. про що він і просив в позовній заяві до суду. Оскільки представник інституту в суді, перевіривши розрахунки, погодився переглянути своє рішення, Старостін відмовився від заявленого позову. Ця відмова була прийнята судом.
На другий день Старостін прибув до інституту, де були перевірені розрахунки, з яких видно, що інститут може доплатити 2 тис. грн., в той час коли Старостін наполягає на тому, щоб йому заплатили всю суму. Оскільки згода знову не була досягнута, Старостін заявив позов, який судом був розглянутий і задоволений.
Дайте правовий аналіз суб’єктного складу цієї справи?
Чи мав право суд розглянути такий позов?
Які дії слід вчинити?

Список використаних джерел........................ .............................. ............................17
   
Список літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 року – К., 1996;
2. Цивільно-процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 № 1618-IV
3. Буркацький Л.К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви: Навчально-практичний посібник. – Вид. стереотип. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
4. Харитонов Є.О., Старцев O.B. Цивільне право України : Підручник. — Вид. 2, перероб. і доп. — К. : Істина, 2007. — 816 с.
5. Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник / За заг. ред. С.С.Бичкової. – К.: Атика, 2006. – С. 50.
6. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.