27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Принцип свободи договору№ роботи: 1150
розділ: Цивільне право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Теоретичні питання……………………………………………………….. .……..3
1. Принцип свободи договору
2. Державна реєстрація юридичних осіб та її правове значення
3. Суб’єкти представництва
4. Право на особисте життя як особисте немайнове право фізичної особи
5. Твори, що не є об’єктами авторського права
6. Припинення зобов’язань заліком
Завдання………………………………… ………………………………….…….12
Завдання 5.1.
Складіть таблицю «Повноваження за особистими немайновими правами фізичних осіб»
Завдання 5.2.
Скласти розгорнуту схему «Об’єкти цивільних правовідносин»
Задачі ……………………………………………………………………….…… 13
Задача 5.1.
Психічнохворий Ю. був визнаний судом недієздатним. Органи опіки і піклування призначили опікуном Ю. його сестру А.
У відсутність А. Ю. продав килим і магнітофон Ф., з яким познайомився у магазині.
Дізнавшись про це, А. пред’явила позов до Ф. про визнання договору купівлі-продажу недійсним і повернення проданих речей. Ф. проти позову заперечував, посилаючись на те, що він не знав про недієздатність А.
Визначте коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов А. задоволенню?

Задача 5.2.
Я. пред’явив позов до Н. про поділ будинку. Позивач зазначав, що під час шлюбу з відповідачкою вони побудували будинок, який є їх спільною сумісною власністю, тому просив визнати за ним право власності на ½ будинку.
Заперечуючи проти позову, Н. пояснювала, що під час будівництва будинку вона з Я. не проживала і фактично вони припинили шлюбні відносини.
Проаналізуйте ситуацію. Чиєю власністю є будинок?

Список використаних джерел……………………………………………..……15
   
Список літератури

1. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч.: Ч. 1 / За ред. Я. М. Шевченко. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 896 с.
2. Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Цивільне право України Підручник, - К.: Істина, 2003. – 773 с.
3. Цивільне право України / За ред. Р. О. Стефанчука. – К.: наукова думка, 2004. – 448с.
4. Цивільне право України: Підручник / За ред.. В. І. Борисової – К.: Хрінком Інтер, 2004. 480 с.
5. Цивільне право України: академічний курс. Загальна частина За ред. Я. М. Шевченко – К.: Концерн «Видавничий Дім» Ін Юре», 2003 – 406 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.