16 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Показники прибутку та рентабельності, фактори, що впливають на рентабельність діяльності підприємств№ роботи: 1147
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Показники прибутку та рентабельності, фактори, що впливають на рентабельність діяльності підприємства.................. .............................. ...............3
Задача 1............................. .............................. .............................. ............................7

Визначити показники оборотності оборотних коштів торговельного підприємства, якщо відомо, що обсяг реалізованої продукції за рік складає 7246 тис. грн., а середній залишок нормованих оборотних коштів 428 тис. грн.
Задача 2............................. .............................. .............................. ............................8

Розрахувати прибуток до оподаткування, чистий прибуток за наступними даними:
- ціна одиниці продукції – 120 грн.;
- змінні витрати на одиницю продукції – 70 грн.;
- обсяг продажу продукції – 350 тис. од.
- постійні витрати підприємства – 1500 тис. грн.
- прибуток від інших видів діяльності – 40 тис. грн.
- прибуток від позареалізаційних операцій – 25 тис. грн.
- ставка податку на прибуток – 25%.

Задача 3............................. .............................. .............................. ............................9

Визначити обсяг продажу в „точці беззбитковості” і планову суму прибутку на основі таких даних:
- плановий обсяг продажу – 4000 од.;
- постійні витрати – 18000 грн.;
- ціна одиниці виробу – 40 грн.;
- змінні витрати на одиниці виробу – 31 грн.
Визначити як зміниться „точка беззбитковості” та сума прибутку, якщо змінні витрати збільшаться на 4%, а ціна продукції зменшиться на 1,5 грн.

Список використаної літератури.................... .............................. ........................11
   
Список літератури

1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003, 608 с.
2. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.:.
3. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
4. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
5. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.
6. Каньоса М. І. Економіка підприємства: Посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Каньоса М. І.; - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 185 с.
7. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2004.
8. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.