14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття, характерні особливості та склад основних фондів підприємства№ роботи: 1146
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Поняття, характерні особливості та склад основних фондів підприємства. Оцінка наявності та руху основних фондів підприємства.
Задача 1.
Визначити показники оборотності оборотних коштів у базовому і звітному роках і суму вивільнених оборотних коштів за рахунок прискорення їх оборотності.
Вихідні дані:
Базисний рік
– обсяг продажу продукції – 20 тис.од.;
– ціна одиниці продукції – 350 грн.;
Звітний рік
– обсяг реалізованої продукції збільшився на 5%;
– тривалість одного обороту оборотних коштів скоротилася на 2 дні.

Задача 2.
Розрахувати суму прибутку від звичайної діяльності до оподаткування і суму чистого прибутку підприємства за наступними даними:
1) чистий дохід від реалізації продукції, робіт і послуг – 2650 тис.грн.;
2) собівартість реалізованої продукції – 1920 тис.грн.;
3) інші доходи від операційної діяльності – 180 тис.грн.;
4) адміністративні витрати – 540 тис.грн.;
5) витрати на збут – 170 тис.грн.;
6) інші витрати від операційної діяльності – 135 тис.грн.;
7) грошові вклади підприємства на депозитних рахунках – 80 тис.грн.;
8) банківський процент на депозитні вклади – 22%;
9) сума отриманих дивідендів по цінних паперах – 15 тис грн.;
10) ставка податку на прибуток – 30%.

Задача 3.
Розрахувати розцінку за одиницю виробу, відрядний заробіток робітника, якщо норма часу на виконання однієї операції дорівнює 6,5 хв; кількість виконаних операцій робітником за місяць – 2000 од.; середній тарифний коефіцієнт – 1,31; годинна тарифна ставка 1-го розряду – 0,9 грн. За високу якість виконання роботи робітнику виплачується премія в розмірі – 20%.
Задача 4.
Розрахувати кошторис витрат на виробництво продукції.
Вихідні дані:
1) норма витрат основного матеріалу – 1,3 кг/од.;
2) ціна за 1 кг матеріалу – 7,5 грн.;
3) річний випуск продукції – 34 тис.од.;
4) вартість допоміжних матеріалів – 8% від вартості основних матеріалів;
5) вартість палива і енергії – 142 тис.грн.;
6) інші матеріальні витрати на один виріб 4,1 грн/од.;
7) середньорічна заробітна плата одного працівника 3100 грн;
8) середньооблікова чисельність персоналу – 55 осіб;
9) відрахування на соціальні потреби – 36,5%
10) середньорічна вартість основних фондів 350 тис.грн;
11) річна норма амортизації – 12%;
12) інші витрати підприємства – 185 тис.грн.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.:.
2. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
3. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
4. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.