18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства.№ роботи: 1145
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства. Охорона та реалізація прав власності на об’єкти інтелектуальної власності.
Задача 1.
Визначити первісну, залишкову і відновну вартість основних виробничих фондів підприємства через три роки після початку його функціонування:
1. Вартість будівництва, тис. грн. - 3250
2. Вартість будівельно-монтажних робіт, тис. грн. – 630
3. Вартість придбання обладнання, тис. грн. – 2160
4. Транспортні витрати на доставку обладнання, тис. грн. – 278
5. Витрати на монтаж та налагодження обладнання, тис. грн. – 175
6. Вартість інших груп основних фондів, тис. грн. – 1250
7. Річна норма амортизації (середня), % - 15
8. Коефіцієнти переоцінки (індексації):
а) будівлі – 40%
б) обладнання – 35%
в) інші групи – 20%.

Задача 2.
Визначити показники:
- базисну і звітну продуктивність праці одного працівника і одного робітника;
- темпи зміни продуктивності праці.

№ п/п Показник Базисний рік Звітний рік
1 Річний обсяг товарної продукції, тис. грн. 1750 1920
2 Середньо облікова чисельність персоналу, осіб 80 84
3 Питома вага робітників в загальній чисельності персоналу 75 73,8

Задача 3.
Визначити приріст прибутку у плановому році.
Вихідні дані:
Структура собівартості, %
- матеріали, паливо, енергія – 68;
- зарплата працівників разом з нарахуваннями - 8;
- витрати на управління та обслуговування виробництва (умовно-постійні) – 24.
В плановому році внаслідок проведення низки заходів відбудуться зміни:
1. обсяг реалізації продукції зросте на 3,5%
2. продуктивність праці виробників збільшиться на 2,5%
3. зарплата виробників зросте а 2,3%
4. витрати на управління та обслуговування виробництва (умовно-постійні) збільшаться на 1,9%
5. ціни на матеріали зростуть на 0,5%
6. норми витрат матеріалів знизяться на 0,7%.
Один відсоток зниження собівартості одиниці продукції забезпечить підприємству прибуток в розмірі 4,5 грн. од. Річний обсяг виробництва в плановому році складе 60 тис. од.

Задача 4.
Розрахувати показники ефективності діяльності підприємства:
- продуктивність праці одного працівника
- фондовіддачу
- фондоозброєність
- коефіцієнт оборотності оборотних коштів
- тривалість одного обороту оборотних коштів.
Вихідні дані:
1. обсяг реалізованої продукції (дохід) 640 тис. грн.
2. середньо облікова чисельність персоналу – 50осіб
3. середньорічна вартість основних фондів – 800 тис. грн.
4. середньорічний залишок оборотних коштів – 100 тис. грн.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003, 608 с.
2. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
3. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
4. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.
5. Каньоса М. І. Економіка підприємства: Посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Каньоса М. І.; - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 185 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.