21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Персонал підприємства, його характеристика та класифікація№ роботи: 1144
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Персонал підприємства, його характеристика та класифікація. Визначення чисельності та формування складу персоналу підприємства.
Задача 1
Визначити показники продуктивності праці у базисному і звітному роках, темпи зростання продуктивності праці звітного року у порівнянні з базисним.
Вихідні дані:
1. обсяг реалізованої продукції у базисному році – 6650 тис. грн.
2. Чисельність промислово-виробничого персоналу у базисному році – 210 осіб, у тому числі робітників – 175 осіб.
3. У звітному році обсяг реалізованої продукції збільшився на 4%.
У звітному році скоротили чисельність персоналу:
- за рахунок підвищення технічного рівня виробництва – 10 осіб;
- за рахунок удосконалення структури управління – 2 особи.

Задача 2
Розрахувати середньорічний залишок оборотних коштів у базовому році, показники оборотності та суму вивільнених оборотних коштів за рахунок прискорення їх обороту.
Вихідні дані
1. Залишки оборотних коштів у базовому році, тис. грн
На 1.01 – 24,2 На 1.05 – 21,5 На 1.09 – 26,1
На 1.02 – 22,8 На 1.06 – 24,8 На 1.10. – 25,2
На 1.03 – 24,5 На 1.07 – 24,0 На 1.11 – 27,4
На 1.04 – 23,2 На 1.08 – 22,6 На 1.12 – 21,7
На 1.01 наступного року – 23,8

Задача 3
Визначити собівартість одного виробу, прибуток і показники витрат, якщо:
- норма витрат основного матеріалу на одиницю виробу – 1,8 м2
- ціна 1 м2 матеріалу – 22 грн
- витрати допоміжних матеріалів – 12,3 грн/од
- витрати на основну заробітну плату виробників – 10,5 грн/од
- додаткова заробітна плата виробників – 10%
- відрахування на соціальні потреби 36,5%
- інші витрати на один виріб – 24 грн/од
- ціна одиниці виробу – 105 грн

Задача 4
Розрахувати величину покриття (маржинальний прибуток), коефіцієнт покриття, поріг рентабельності (точку беззбитковості), запас фінансової міцності, силу впливу операційного важеля, якщо дохід від реалізації продукції дорівнює 1250 тис. грн, змінні витрати підприємства – 480 тис. грн, постійні витрати – 620 тис. грн.
Література
   
Список літератури

1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003, 608 с.
2. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.:.
3. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
4. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.