21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття виробничої потужності, чинники, що впливають на виробничу потужність підприємства№ роботи: 1142
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Поняття виробничої потужності, чинники, що впливають на виробничу потужність підприємства. Визначення виробничої потужності, показники її використання
Задача 1
Розрахувати структуру основних виробничих фондів на початок і кінець звітного року, визначити питому вагу активної частини основних фондів.
Вихідні дані
№ п/п
Група основних виробничих фондів

Вартість основних виробничих фондів у звітному році, тис. грн

На початок року На кінець року
1 Будівлі та споруди 4200 4350
2 Машини та обладнання 1700 2420
3 Транспортні засоби 185 210
4 Виробничий інвентар 65 75
5 Інші групи 200 170

Річний обсяг товарної продукції у звітному році – 20355 тис. грн. У наступному році планується збільшити обсяг товарної продукції на 4% при збільшенні середньорічної вартості основних виробничих фондів на 115 тис. грн.
Розрахувати середньорічну вартість основних фондів підприємства у звітному та плановому роках, показники фондовіддачі та фондомісткості.
Зробити висновки.

Задача 2
Визначити показники оборотності оборотних коштів у базовому і звітному роках і суму вивільнених оборотних коштів за рахунок прискорення їх оборотності.
Вихідні дані:
Базисний рік
- дохід від реалізації продукції – 1200 тис. грн
- середньорічний залишок оборотних коштів – 300 тис. грн
Звітний рік
- дохід від реалізації продукції збільшився на 5%
- тривалість одного обороту скоротилась на 4 дні

Задача 3
На обробку деталі витрачається 24 хв, після перегляду норми часу встановили на рівні 22 хвилини
На скільки відсотків зменшилась трудомісткість виробу і підвищилась продуктивність праці.

Задача 4
Визначити найефективніший варіант впровадження інвестицій на підприємстві методом чистої теперішньої (дисконтої) вартості за даними таблиці:
Показник Варіанти
Перший Другий
1. Початкові інвестиції, тис грн 500 550
2. Величина грошових потоків за роками, тис. грн:
перший рік

70

210
другий рік 135 300
третій рік 300 150
четвертий рік 350 120
Дисконтна ставка – 15%.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2004.
2. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
3. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
4. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
5. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2003.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.