13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Виробнича потужність підприємства, її формування та ефективність використання№ роботи: 1141
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Виробнича потужність підприємства, її формування та ефективність використання.................. .............................. .............................. .............................. ...3
Задача 45............................ .............................. .............................. .............................. 9
Підприємство вважає необхідним встановити максимальний період окупності витрат 5 років і мінімальний прибуток 7% від обсягу продажу. Потрібно 120 тис. грн. оборотного капіталу і 950 тис. грн. капіталовкладень в обладнання. Очікуваний обсяг випуску продукції – 5000 тис. грн. розрахувати витрати на інновацію.
Задача 54............................ .............................. .............................. .............................1 0
Фонд оплати праці за квартал по підприємству – 25790 тис. грн. Визначити відрахування на державне соціальне та пенсійне страхування і на страхування на випадок безробіття (виходячи із встановлених норм відрахування).
Задача 64............................ .............................. .............................. .............................1 0
За звітний рік на фірмі обсяг товарної продукції склав 837 тис. грн., її собівартість – 629 тис. грн. в тому числі заробітна плата з нарахуваннями на соціальні витрати – 280 тис. грн., матеріальні ресурси – 312 тис. грн. Умовно постійні витрати в собівартості продукції склали 45%. У плановому періоді передбачається за рахунок реалізації плану організаційно-технічних заходів збільшити обсяг товарної продукції на 18%, підвищити продуктивність праці на 15%, середню заробітну плату на 12%. Норми витрат матеріальних ресурсів в середньому зменшаться на 7%, а ціни на них виростуть на 8%.
Визначити планову собівартість товарної продукції і планові витрати на 1 грн. товарної продукції.

Задача 74............................ .............................. .............................. .............................1 1
Підприємство виготовляє три види продукції. Річна виручка від реалізації всіх виробів складає 456,5 тис. грн. і розподіляється за окремими видами наступним чином, грн.:
- міксери – 148000;
- тостери – 13850;
- праски – 170000.
Прямі витрати розподілені наступним чином, грн.:
- міксери – 91000;
- тостери – 67000;
- праски – 80500.
Непрямі витрати дорівнюють 64000 грн. і розподіляються за виробами пропорційно до витрат праці на їх виготовлення, год./шт.:
- міксери – 0,2;
- тостери – 0,6;
- праски – 0,9.
За результатами відповідних економічних розрахунків вибрати найрентабельнішу продукцію, яку виробляє підприємство.

Література... .............................. .............................. .............................. ......................12
   
Список літератури

1. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 1999.
2. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
3. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфынкель и др.-М., 1996.
4. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
5. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.