21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз продуктивності праці працівників торгівельного підприємства та виявлення резервів її підвищення№ роботи: 114
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 44
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Теоретичні засади управління продуктивністю праці працівників торговельного підприємства
1.1. Сутність та особливості продуктивності праці працівників торговельного підприємства
1.2. Особливості визначення продуктивності праці працівників торговельного підприємства по окремих категоріях персоналу та показники, що їх характеризують
1.3. Фактори, що впливають на продуктивність праці працівників торговельного підприємства
2. Дослідження чинної практики управління продуктивністю праці працівників ЗАТ "Бакалія" м. Хмельницький
2.1. Тенденції розвитку основних показник в діяльності підприємства
2 .2. Аналіз динаміки продуктивності праці працівників
2.3. Кількісна оцінка факторів, що впливають на продуктивність праці працівників
3. Резерви підвищення продуктивності праці працівників окремих категорій персоналу ЗАТ "Бакалія" в умовах кризового стану підприємства
3.1. Обґрунтування можливих обсягів діяльності підприємства
3.2. Визначення чисельності працюючих
3.3. Резерви підвищення продуктивності праці працівників та антикризова політика підприємства
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Висновк и
Об’єктом дослідження даної роботи стало ЗАТ „Бакалія”.
Аналізуючи основні показники господарської діяльності підприємства слід відмітити:
- що обсяги реалізації прослідковується значне їхнє збільшення і порівнюючи 2010р. та 2012р. обсяг реалізації збільшився майже в два рази. Проаналізувавши середньорічну вартість основних засобів в досліджуваному періоді, відмічаються їх незначні коливання;
- чисельність персоналу зменшується. Так у 2010 році чисельність персоналу склала 64 особи, у 2012 році значення показника зменшилось до 51 особи, що на 13 осіб менше. По робітниках дані показники становлять 52 та 40 осіб відповідно;
- як бачимо підприємство протягом періоду, що досліджується є фінансово нестабільним, у 2011 році збитки підприємства склали 66,7 тис. грн., в 2012 прибуток становив 53,1 тис. грн.
Протягом 2010-2011р. середньорічний виробіток 1-го працюючого збільшився. На 31,78% а у 2012р. цей показник зменшився на 14,96%. Щодо середнього виробітку робітника (річного, денного, годинного), то так само, як і в попередньому випадку спостерігається у 2011р. збільшення цих показників. Відповідно середньорічна продуктивність праці на одного робітника в 2011 році збільшилась 28,19%, середньоденна на – 27,68%, середньогодинна на - 27,59%. В 2012 році відмічається відповідне зменшення цих показників, так середньорічна продуктивність праці зменшилася 14,96%, середньоденна на – 14,62%, середньогодинна на – 14,48%.
Важливим етапом аналізу показників продуктивності праці є обчислення впливу різних чинників на зміну середньорічного виробітку на одного працюючого. Проаналізувавши вплив факторів на продуктивність праці ми дійшли висновку:
- за рахунок зміни середньої тривалості робочого року річний виробіток 1-го робітника зменшився на 17453,6 грн.
- за рахунок зміни середньої тривалості робочого дня – відбулося зменшення даного показника на 888,54грн.
- зміна середньо годинного виробітку 1-го робітника призвела до зменшення показника на 91901 грн.
Провівши аналіз ЗАТ „Бакалія” можна розробити деякі напрямки та пропозиції щодо покращення діяльності даного підприємства.
Обсяг прибутку на даному підприємстві залежить від маркетингової, постачальницької, збутової, інвестиційної і фінансової діяльності.
Щодо маркетингової діяльності з метою стимулювання збуту необхідно активізувати рекламну діяльність підприємства, націлену на донесення інформації до потенційних покупців про якість і властивість товарів. З цією метою необхідно активізувати такі засоби реклами, як реклама на телебаченні, радіо, реклама в пресі, рекламні сувеніри (календарі, ручки, блокноти плакати із символікою фірми), реклама в Internet.
Для стимулювання торгового персоналу підприємства пропоную застосувати такі засоби:
- премії працівникам які виконали план по реалізації товарів за місяць;
- можливість надання додаткової відпустки;
- організація відпочинку, туристичних поїздок, семінарів, тренінгів за рахунок фірми;
- моральні заохочення працівників підприємства, вручення різного роду пам’ятних подарунків керівництвом підприємства з нагоди свята та особливих урочистих подій тощо.
Для збільшення прибутку необхідно проводити і цілеспрямовану асортиментну політику.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.