19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оборотні кошти: джерела формування, структура та нормування.№ роботи: 1133
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

29. Оборотні кошти: джерела формування, структура та нормування. Показники рівня та шляхи вирішення ефективності використання оборотних коштів.
69. Механізм санації підприємств, програма санаційних заходів фінансово-економічного характеру, практика санації господарюючих суб’єктів в Україні.
Задача 4 (5)
Задача 7(6)
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003, 608 с.
2. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.:.
3. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
4. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
5. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.