11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями№ роботи: 1131
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

13. Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями....3
57. Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи встановлення і регулювання................... .............................. .............................. ....7
Задача 3 (10).......................... .............................. .............................. .....................13
1. На підставі даних таблиці визначити наступні показники за базовий та звітний періоди:
- середньорічну вартість основних фондів;
- вартість основних фондів на початок року;
- коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів;
- фондовіддачу;
- фондомісткість;
- фондоозброєність;
2. Розрахувати рівень показників звітного року по відношенню до базового року.
3. Зробити висновки за результатами розрахунків.
Таблиця
Показники базовий звітний
річний обсяг реалізованих послуг, тис. грн. 690 745
вартість основних фондів на початок року, тис. грн. 265 ?
вартість введених в експлуатацію основних фондів, тис. грн. 28,5 32
час введення в експлуатацію основних фондів, (число, місяць) 1/05 1/11
вартість основних фондів, які були виведені з експлуатації, тис. грн. 13,6 9
час вибуття (число, місяць) 1/06 1/09
середньо облікова чисельність персоналу, чол. 62 61


Задача 7(10)......................... .............................. .............................. .......................16
Таб лиця 1. Вихідні дані
Показники
1. норма витрат основного матеріалу 1,9
2. ціна 1 м.кв. матеріалу, грн. 17
3. вартість допоміжних матеріалів, % 10
4. заготівельні витрати, % 5
5. норма часу виготовлення одиниці продукції, год. 5,8
6. середній тарифний коефіцієнт 1,37
7. додаткова заробітна плата основних працівників, % 20
8. витрати на освоєння основних видів продукції, % 30
9. витрати на освоєння та утримання та експлуатацію обладнання, % 68
10. цехові витрати, % 80
11. загальногосподарські витрати, % 85
12. витрати на реалізацію, % 4,4

Список використаної літератури.................... .............................. ........................19
   
Список літератури

1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003, 608 с.
2. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.:.
3. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
4. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
5. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.