19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів на підприємстві№ роботи: 113
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти визначення та організації оборотних коштів підприємства
1.1. Сутність, склад і структура обігових коштів підприємства
1.2. Джерела формування обігових коштів підприємства
1.3. Показники ефективності використання обігових коштів підприємства
РОЗДІЛ 2. Аналіз господарської діяльності на ВАТ ТПК „Мітел”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства
2.3. Аналіз складу, структури та ефективності використання оборотних коштів підприємства
РОЗДІЛ 3. Напрямки прискорення оборотності та підвищення ефективності використання оборотних коштів на ВАТ ТПК „Мітел”
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури
Додатки

Уривки з роботи:
Аналізуючи ситуацію на ВАТ ТПК „Мітел” слід відмітити, що за період з 2011 по 2012 роки наявні оборотні кошти зросли.
Виробничі запаси у 2011 році становили 8946,2 тис. грн., у 2012 році їх величина зросла до 9621,9 тис. грн., тобто на 675,7 тис. грн.
Щодо питомої ваги виробничих запасів в структурі оборотних активів, то вона стала менша з 14,5% (2011 р.) до 13,5% (2012 р.).
У 2011 році векселі одержані були взагалі відсутні, а у 2012 році їх величина становила 40,0 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на початку періоду становила 1417,3 тис. грн., а в кінці – 1147,3 тис. грн., зменшення становить 270,0 тис. грн. розглядаючи структуру оборотних коштів помітно, що питома вага даного показника має нестійку тенденцію.
Дебіторська заборгованість за розрахунками у 2011 та 2012 роках становила відповідно 3,1% та 1,2% в загальній величині оборотних активів. Щодо грошових коштів та їх еквівалентів, то в даному періоді вони мають тенденцію зростання з 2011 по 2012 рік їх величина зросла з 16,2 тис. грн. до 67,5 тис. грн.
У 2011 році інші оборотні активи становили 49,3 тис. грн., а у 2012 році – 39,9 тис. грн., тобто їх величина зменшилась на 99,7 тис. грн.
Аналізуючи джерела поповнення оборотних коштів у 2011 році помітно, що власні оборотні кошти в загальній структурі становили 72,9%, а у 2012 році – 82,9%. Відрахування від прибутку у 2012 роках були відсутні, а у 2011 році – 33,9 тис. грн. Дооцінка матеріалів на початку періоду становила 376,9 тис. грн., а в кінці її величина зросла до 680,0 тис. грн.
Щодо кредитних ресурсів, то у 2012 році їх питома вага становила 23,6%, а у 2012 році – 18,1%. Зменшення питомої ваги кредитних ресурсів пояснюється в першу чергу високою платою за них. Взагалі слід відмітити, що ВАТ ТПК „Мітел” відчує нестачу оборотних коштів.
Отже, проаналізувавши господарську діяльність даного підприємства потрібно відмітити, що на даному підприємстві досить низький рівень використання ресурсів. Про що свідчить розраховані показники, так наприклад, фондовіддача, коефіцієнт оборотності та ряд інших показників мають негативні тенденції. Все це вказує на необхідність розробки заходів для підвищення використання ресурсів підприємства.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.