21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Охарактеризуйте сутність, ознаки, переваги та недоліки інвестиційного кредитування№ роботи: 1127
розділ: Екзаменаційні білети
тип: Контрольна робота
об'єм: 55
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

1. Охарактеризуйте сутність, ознаки, переваги та недоліки інвестиційного кредитування.
2. Визначте об’єкти та учасників інвестиційного кредитування.
3. Проаналізуйте принципи інвестиційного кредитування, в чому їх особливість.
4. Охарактеризуйте основні види банківських інвестиційних кредитів.
5. Охарактеризуйте зміст інвестиційного кредитування фізичних осіб.
6. Охарактеризуйте зміст ціни інвестиційного кредиту та факторів, які впливають на неї.
7. Охарактеризуйте основні моделі розрахунку відсотків за інвестиційними кредитами.
8. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту.
9. Охарактеризуйте стадії процесу банківського інвестиційного кредитування.
10. Визначте документи, які надаються в банк для отримання інвестиційного кредиту.
11. Визначте порядок оцінки кредитоспроможності позичальника інвестиційного кредиту.
12. Оцінка банком інвестиційного проекту.
13. Охарактеризуйте процедуру експертизи банком інвестиційного проекту.
14. Охарактеризуйте основні форми забезпечення зобов’язань за інвестиційними кредитами.
15. Охарактеризуйте вимоги, якими має відповідати застава при банківському інвестиційному кредитуванні.
16. Охарактеризуйте основні способи погашення банківських інвестиційних кредитів,
17. Моніторинг у процесі банківського інвестиційного кредитування.
18. Охарактеризуйте сутність, особливості, об’єкти та учасників фінансового лізингову.
19. Охарактеризуйте етапи організації лізингового процесу.
20. Охарактеризуйте порядок розрахунку лізингових платежів.
21. Охарактеризуйте основні переваги та недоліки лізингу як джерела фінансування інвестиційних проектів.
22. Охарактеризуйте лізингові операції комерційних банків.
23. Визначте сутність та види іпотеки.
24. Визначте сутність та характерні ознаки іпотечного кредиту.
25. Організація процесу іпотечного кредитування.
26. Вимоги до іпотечних кредитів Державної іпотечної установи.
27. Охарактеризуйте основні принципи та методичні підходи до оцінки майна в Україні.
28. Управління кредитним ризиком при інвестиційному кредитуванні.
29. Охарактеризуйте заходи щодо зниження кредитного ризику при інвестиційному кредитуванні.
30. Охарактеризуйте сутність та форми державного інвестиційного кредитування.
31. Визначте переваги та недоліки кредитного методу фінансування інвестиційних проектів.
32. Визначте та охарактеризуйте фактори, які впливають на рівень відсотків за банківськими інвестиційними кредитами.
33. Пакет документів для отримання інвестиційного кредиту.
34. Розкрийте зміст показників, що характеризують: платоспроможність, фінансову стабільність та рентабельність позичальника інвестиційного кредиту.
35. Визначте сутність довгострокових проектних кредитів.
36. Сутність та економічна роль застави при банківському кредитуванні.
37. Порядок проведення оцінки заставного майна при банківському інвестиційному кредитуванні.
38. Розрахунок строку користування банківським інвестиційним кредитом.
39. Порядок укладання та вимоги до іпотечних договорів.
40. Визначте основні проектні ризики, притаманні інвестиційному кредитуванні,
41. Сутність та види лізингу.
42. Визначте основні складові ринку іпотеки в Україні.
43. Визначте напрямки та умови інвестиційного кредитування в Україні міжнародними фінансово – кредитними установами.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.