26 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Предмет і методи мікроекономічного аналізу№ роботи: 1125
розділ: Екзаменаційні білети
тип: Контрольна робота
об'єм: 35
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Предмет і методи мікроекономічного аналізу.
2. Обмеженість ресурсів та обмеженість потреб. Проблема вибору
3. Ринкові операції: аналіз попиту і пропозиції
4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Рівноважна ціна.
5. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага рівноважна ціна.
6. Поняття та види еластичності
7. Практичне застосування теорії еластичності
8. Основні теорії поведінки споживача
9. Корисність. Функція корисності.
10. Крива байдужості. Карта кривих байдужості.
11.Бюджетне обмеження
12. Теорія факторів виробництва
13. Технологічна та економічна ефективність.
14. Сукупний, середній і граничний продукт виробництва
15. Взаємозаміна виробничих факторів
16. Ефект масштабу
17. Мотивація поведінки фірми
18. Економічна і бухгалтерська оцінка діяльності фірми
19. Взаємозв’язок витрат і прибутку
20. Основні види витрат виробництва.
21. Витрати у короткотерміновому періоді і довготерміновому періодах
22. Ізокоста. Мінімізація витрат
23. Попит і пропозиція конкурентної фірми
24. Рівновага на ринку досконалої конкуренції
25. Короткострокова і довгострокова рівновага
26. Монополія. Умови монопольного ринку
27. Попит та ціна на продукт монопольної фірми
28. Короткострокова монопольна рівновага
29. Антимонопольна політика
30. Монопольна рівновага і конкурентна рівновага
31. Модель монополістичної конкуренції
32. Олігополія, її зміст, види та характерні ознаки
33. Особливості поведінки олігополістів на ринку
34. Монополія, її зміст, види та характерні ознаки
35. Характеристика ринку монополістичної конкуренції
36. Ринок послуг праці
37. Ринок капіталів. Інвестування. Дисконтова на вартість
38. Недосконалість ринку: теоретичне обґрунтування державного втручання в економіку
39. Суспільні блага. Особливості попиту та пропозиції чистих суспільних благ
40. Зовнішні ефекти, причини їх виникнення та заходи нейтралізації
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.