14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Охарактеризувати основні елементи економічної системи№ роботи: 1124
розділ: Екзаменаційні білети
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Охарактеризувати основні елементи економічної системи
2. Суб’єкти макроекономіки та їх взаємодія
3. Дати характеристику основним макроекономічним показникам
4. Поняття системи національних рахунків та методи обчислення ВНП
5. Охарактеризувати особливості макроекономічних показників
6. Характеристика сукупного попиту та фактори, що визначають сукупний попит.
7. Дати визначення сукупної пропозиції та фактори, що визначають сукупну пропозицію.
8. Визначення національного ринку та його функції
9. Фіскальна політика держави, її функції та складові
10. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика
11. Основні вимоги (принципи) податкової системи та функції податків
12. Види податків та види податкових ставок
13. Поняття державного бюджету, основні доходи та види бюджету
14. Причини дефіциту державного бюджету та шляхи його зменшення.
15. Основні елементи грошової системи та види кредитних грошей
16. Основні складові грошово-кредитної політики
17. Інфляція, її причини, види, типи та наслідки.
18. Антиінфляційна політика держави
19. Зайнятість населення та безробіття в ринковій економіці
20. Державне регулювання ринку робочої сили
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.