21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Зародження економічної теорії та основні етапи її розвитку.№ роботи: 1120
розділ: Екзаменаційні білети
тип: Контрольна робота
об'єм: 25
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Зародження економічної теорії та основні етапи її розвитку.
2. Предмет, об’єкт і функції економічної теорії.
3. Методологія економічної науки
4. Форми суспільного виробництва.
5. Фази суспільного виробництва.
6. Сфери виробництва
7.Фактори суспільного виробництва
8. Показники суспільного сукупного продукту: ВВП, ВНП, Національний дохід або чистий національний продукт.
9. Ефективність суспільного виробництва.
10. Типи економічного зростання.
11. Розподіл та перерозподіл національного доходу.
12. Типи та форми власності, та сучасні тенденції у розвитку відносин власності
13. Заробітна плата та фактори які на неї впливають
14. Номінальна і реальна заробітна плата.
15. Основні форми та системи заробітної плати.
16. Доходи домогосподарств та їх використання.
17. Розподіл доходів домогосподарств.
18. Державна політика доходів
19. Мікро та макроекономічний рівні розподілу доходів в ринкових умовах
20. Характеристика товарного виробництва
21. Властивості товару
22. Теорія вартості.
23. Еволюція товару в сучасних умовах
24. Сутність ринку та його види
25. Структура ринку, суб’єкти і об’єкти ринкових відносин.
26. Механізм дії ринку та його функції.
27. Тіньовий сектор ринку
28. Моделі сучасного ринку: конкуренція та монополія
29. Антимонопольна діяльність держави
30. Виникнення та функції грошей
31. Функціональні форми грошей
32.Закон обігу грошей.
33. Регулювання грошового обігу
34. Причини виникнення інфляції
35. Типи інфляції та регулювання інфляції
36. Сільське господарство як галузь національної економіки
37. Світове господарство та етапи його розвитку
38. Характеристика форм міжнародних економічних відносин
39. Класифікація країн та глобальних проблем сучасного світу
40. Шляхи розв’язання глобальних проблем людства
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.