17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Історія економічних вчень як складова частина економічної науки.№ роботи: 1116
розділ: Екзаменаційні білети
тип: Контрольна робота
об'єм: 25
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

1. Історія економічних вчень як складова частина економічної науки. Характеристика етапів і напрямів розвитку економічної думки.
2. Економічна думка Стародвнього світу та доби середньовіччя.
3. Меркантилізм – економічна думка періоду зародження ринкових економічних відносин. Теорії раннього та пізнього меркантилізму.
4. Економічна політика меркантилізму і сучасність. меркантилізм в економічній політиці Б. Хмельницького.
5. Виникнення класичної політичної економії в Англії. Уільям Петті і його погляди.
6. Суть фізіократії. Економічна таблиця Франсуа
7. Економічні вчення А.Сміта.
8. Саморегульована ринкова економіка у поглядах класиків постмануфактурного періоду Д. Рікардо, Т. Мальтуса (Англія)
9. Розквіт ідей класичної школи у працях Джона Мілля та Ж.Б.Сея.
10. Зародження марксиської економічної теорії в 40-50-х рр. ХІХ ст., як напряму класичної політекономії. Економічне вчення К.Маркса. Марксизм і сучасність.
11. Генеза неоклшасичного напрямку в економічній теорії. Маржиналістська революція: сутність, хараактерні риси та ектапи формування.
12. Розробка австрійської школи граничної корисності. Концепція рівноваги С.Джеванса і Л.Вальраса.
13. Американська школа маржиналізму в політичній економії. Дж.Кларк – засновник американського маржиналізму і його економічні погляди.
14. Формування неокласичного напрямку економічної думки, як другого етапу „маржинальної революції”. Економічні вчення А.Маршала.
15. Методологічна платформа і загальна характеристика напрямів інституціалізму в США
16. Історичні передумови виникнення кейнсіанства
17. Кенсіанська модель макроекономічної рівноваги . теорія мультиплікатора. Роль держави в кенсіанській моделі.
18. Американський неолібералізм. Монетаризм М. Фрідмена.
19. Неокласичний синтез П. Самуельсона, основені методи теорії його досліджень
20. Теорія соціально-ринкового господарства. Фрейбурська школа В. Ойкне, А. Мюллер-Армак, Ф. Бем, А. Ростов, Репке, Л. Ерхард
21. Порівняльний аналіз «старої» і «нової» історичних шкіл у Німеччині
22. Теорія економічних кон’єктур М. Туган-Барановського, теорія довгих хвиль М. Кондратьєва
23. Економіко-математичний напрямок у вітчизняній економічній науці. Розробки С.Слуцького, В. Леонтьєва, Л.Кантаровича.
24. Пореформений розвиток української політичної економії (Тихон Степанов, Іван Вернадський, Михайло Туган-Барановський, А.Антонович, М.Коссовський, М.Зібер). Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період.
Розвиток політичної економії
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.