20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Імплікація, умови істинності№ роботи: 1113
розділ: Логіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Імплікація, умови істинності…………………………………………………. .3
2. Дедуктивні міркування…………………………………………………. .…….7
3. Практичні завдання…………………………………………………….. .……13
1. Чи є тотожно-істинною дана формула
((А В) В)

2. Визначте табличним методом при яких значеннях змінних А і В вираз А В буде істинним

3. Дайте приклад частково-стверджувального судження. Запишіть його у термінах логіки предикатів.
Деякі студенти є відмінники

4. Побудуйте пряме доведення тези В, використовуючи такі аргументи: А В В С А В
Іванов і Петров є друзями
Петров або Іванов є студентами
Іванов навчається в університеті

5. Чи є дана схема правильним міркуванням
А В і В
А

6. Дайте приклад простого категоричного силогізму за модусом Darapti
модус ААІ третьої фігури називають Darapti

7. Визначіть розподіленість термінів у наступному судженні:
«Деякі дослідники мають вищу освіту»
Список використаної літератури…………………………………………..…… 15
   
Список літератури

1. Брюшкин В. Н. Практический курс логики для гуманитариев. – М., 1996.
2. Жеребкін В. Е. Логіка. – К., 2001.
3. Гвоздик О. И. Логика – К., 1994.
4. Гетманов А. Д. Логика. – М., 1993
5. Хоменко І. В. Логіка в задачах. – К. 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.