18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Види і показники зношення основних фондів пі№ роботи: 1110
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

9. Види і показники зношення основних фондів підприємства……………..…3
29. Суть і завдання фінансової діяльності підприємства. Баланс підприємства.................. .............................. .............................. .............................. 8
Задача №1............................ .............................. .............................. .......................14
Виз начити суму амортизаційних відрахувань по кожному виду основних фондів та загальну суму амортизаційних відрахувань по заводу, якщо відомі наступні дані.
Види основних фондів Середньорічна вартість фондів, тис. грн Норма амортизації, %
1. будівлі 1800 5
2. силові машини та установи 2160 15
3. робочі машини 7120 15
4. інструмент 940 25
5. транспортні засоби 1200 25

Задача №5............................ .............................. .............................. .......................15
Виз начити на початок планового року початкову відновну та залишкову вартість верстата:
- оптова вартість верстата в рік придбання – 5800 грн
- витрати на доставку та монтаж – 300 грн
- термін експлуатації верстата до переоцінки – 4 роки
- загальний строк експлуатації верстата до планового року – 7
- оптова ціна верстата після переоцінки – 5380 грн
- витрати на доставку та монтаж після переоцінки – 270 грн
- норма амортизації – 15%.

Список використаної літератури.................... .............................. ........................16
   
Список літератури

1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003, 608 с.
2. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
3. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
4. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.
5. Каньоса М. І. Економіка підприємства: Посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Каньоса М. І.; - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 185 с.
6. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2004.
7. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.