13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Знос, амортизація і відтворення основних фондів



№ роботи: 1104
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Знос, амортизація і відтворення основних фондів
Задача 5
Визначити первісну, залишкову і відновну вартість основних фондів підприємства. Яке функціонує 4 роки. Вихідні дані:
- вартість будівель і споруд , тис. грн 7500
- вартість обладнання, тис. грн 5300
- транспортні витрати, тис. грн 300
- витрати на монтаж і налагодження обладнання, тис. грн 180
- витрати на придбання інших основних фондів, тис. грн 720
- річна норма амортизації, % 18
- коефіцієнт переоцінки основних фондів 2,5
- витрати на капремонт, тис. грн. 100

Задача 15
Потреба підприємства в комплектуючих виробах становить 35000 од на рік. Ціна одного комплектуючого виробу – 18 грн. Витрати підприємства на обслуговування придбання комплектуючих виробів – 900 грн за партію Витрати на зберігання становлять 15% середньої вартості запасів комплектуючих. Визначити оптимальний партії комплектуючих і ритмічність їх постачання
Задача 25
Визначити оптимальний варіант технічного переозброєння виробництва за зведеними витратами розрахувати річний економічний ефект і період окупності капіталовкладень.
Вихідна дані
1 . Собівартість одиниці продукції за варіантом, грн
- базовий 11
- перший 9
- другий 10
- третій 8
2. Капітальні витрати за варіантом, тис. грн
- базовий 5000
- перший 7000
- другий 8000
- третій 9000
3. Річний випуск продукції за варіантом, тис. од.
- базовий 500
- перший 300
- другий 600
- третій 800
Нормативний коефіцієнт економічної ефективності дорівнює 0,15.

Задача 35
Розрахувати виробіток на одного працюючого по товарній продукції, нормативній вартості обробки, якщо обсяг товарної продукції в оптових цінах – 9800 тис. грн., структура витрат (у відсотках до всієї вартості) наступна:
- заробітна плата виробничих робітників з нарахуванням 13
- цехові витрати 10
- загальнозаводські витрати 8
- сировина і основні матеріали 32
- допоміжні матеріали 4
- поставки по кооперації 18
- прибуток 15
Облікова чисельність працюючих – 523 чол.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003, 608 с.
2. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
3. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
4. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.
5. Каньоса М. І. Економіка підприємства: Посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Каньоса М. І.; - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 185 с.
6. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2004.
7. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.