16 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Класифікація норм і нормативів на підприємстві№ роботи: 1100
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

10. Класифікація норм і нормативів на підприємстві.................. ........................3
20. Структура загальновиробничих витрат........................ .............................. .....6
30. форми залучення персоналу підприємства до участі в капіталі...................8
Задача 1............................. .............................. .............................. ..........................10
Для забезпечення виробництва і реалізації продукції необхідна певна сума обігових коштів. Виробнича програма – 710 виробів за рік, собівартість одного виробу – 160 грн. Коефіцієнт наростання витрат в незавершеному виробництві 0,66.
Витрати основних матеріалів на один виріб – 110 грн щза нормою запасу 25 днів. Витрати допоміжних матеріалів на річний випуск 7000 грн за нормою запасу 40 днів, палива 4200 грн на 30 днів. Витрати майбутніх періодів – 1100 грн. Норма запасу готової продукції – 5 днів.
Визначте нормативи оборотних коштів за елементами (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція) та їх загальну суму.

Задача 2............................. .............................. .............................. ..........................12
Розподілити між окремими членами виробничої бригади загальний заробіток (основна заробітна плата та премія), що дорівнює 1610 грн., з урахуванням відпрацьованого часу, присвоєних розрядів і встановлених коефіцієнтів трудової участі (КТУ). Потрібну вихідну інформацію наведено в таблиці 1.
Прізвище Тарифний розряд Відпрацьований за місяць час, год. Погодинна тарифна ставка, грн. КТУ
Коноваленко ІІІ 160 1,60 1,1
Чумак V 180 2,10 0,9
Онищук ІV 190 1,80 1,0


Задача 3............................. .............................. .............................. ..........................13
Підприємство виробляє продукцію одного найменування за ціною 210 грн за одиницю. Питомі змінні витрати складають 190 грн., загальна сума постійних витрат 560000 грн. В результаті зростання орендної плати загальні постійні витрати збільшаться на 8%.
Визначте, який вплив здійснить збільшення постійних витрат на величину критичного обсягу реалізації продукції.

Список використаних джерел........................ .............................. ........................14
   
Список літератури

1. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2004.
2. Грещак М. Г., Гребешкова О. М., Коцюба О. С. Внутрішній економічний механізм підприємства. К.: КНЕУ 2001.
3. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
4. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
5. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2003.
6. Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2003. -300 с
7. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.