21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організаційно-правові основи захисту прав інтелектуальної та промислової власності№ роботи: 110
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП
1. Сутність, поняття та об’єкти інтелектуальної і промислової власності
2. Нормативно-правове забезпечення захисту прав інтелектуальної та промислової власності
3. Організаційно-правові основи захисту прав інтелектуальної та промислової власності
3.1. Поняття та охорона права власності
3.2. Реалізація права власності на об’єкти інтелектуальної та промислової власності
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУР А

Висновки (скорочений варіант)

Отже, зробимо наступні висновки.
В широкому розумінні інтелектуальна власність — це юридична та економічна категорія, яка застосовується для:
— виявлення результату саме творчої праці людини, тобто це твори науки, мистецтва, техніки та інших видів людської діяльності;
— заначення, що такі результати творчої праці людини належать відповідним суб’єктам творчої діяльності;
— встановлення особистих немайнових і майнових прав за цими суб’єктами, що полягають в розробці та використанні створених даними суб’єктами інтелектуальних продуктів.
Поняття«промислова власність» визначають в ширшому розумынны та використовують не тільки в промисловості та торгівлі, а також і в сільськогосподарському виробництві, добувній промисловості та всіх продуктів промислового або природного походження.
Правовідносини щодо охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності регулюються правовими нормами про надання, використання та захист прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні, що закріплені в Конституції України, цивільному, кримінальному, адміністративному та митному законодавстві, окремих законах України та 10 спеціальних законах у сфері інтелектуальної власності.
Реалізація права власності на об’єкти інтелектуальної та промислової власності можлива або через їхнє використання самим власником, або наданням з його дозволу такого права іншій заінтересованій стороні. Така передача права використання здійснюється у формі ліцензійної угоди.
До складу об’єктів інтелектуальної власності належать:
1) об’єкти промислової власності. Серед об’єктів промислової власності виокремлюють засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту і виготовлюваної ними продукції, робіт, послуг (знаки для товарів і послуг, зазначення походження, товарів фірмове найменування);
2) об’єкти, що охороняються авторськими та суміжними правами;
3) інші (нетрадиційні) об’єкти інтелектуальної власності.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.