22 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність і функції процесу управління. Методи управління діяльності підприємства.№ роботи: 1096
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Сутність і функції процесу управління. Методи управління діяльності підприємства.
Задача 2
Обсяг реалізованої продукції підприємства 850 тис. грн. чисельність персоналу – 54 чол.
Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.
а) будівлі та споруди – 67;
б) машини та устаткування – 92;
в) тракторні засоби – 38;
г) виробничий інвентар – 13.
Визначити структуру основних фондів підприємства, питому вагу активної частини основних фондів і показники ефективності їх використання.

Задача 12
В результаті здійснення ряду організаційно-технічних заходів період обороту оборотних коштів скоротився з 45 до 40 днів. Сума реалізованої продукції залишилась без змін – 1730 тис. грн. в рік. Визначити суму нормованих оборотних коштів, вивільнених з обороту.
Задача 22
Фірма розглядає можливість використання позичкових коштів. Сума кредиту складає 300 тис. грн. прибуток фірми 250 тис. грн., величина авансового капіталу – 700 тис. грн. Розрахуйте і проаналізуйте зміни норми прибутку на вкладений капітал та рентабельність власних коштів у випадках, коли процентна ставка на кредит складе 15% і якщо вона збільшиться на 35%.
Задача 32

Визначити кількість робітників які можуть бути вивільнені внаслідок ряду заходів із вдосконалення виробництва. Кількість ПВП на підприємстві – 125 чоловік. Фактично кожним робітником відпрацьовано за рік 1824 години. У наступному році фактичний час роботи кожного робітника заплановано збільшити на 24 години. Крім того, передбачено на 30% зменшити витрати від браку, які складають 2,4%. Питома вага виробничих робітників у загальній чисельності – 76%.
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2004.
2. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
3. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
4. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
5. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2003.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.