17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні фонди підприємства: сутність, типовий склад, види оцінки№ роботи: 1095
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Основні фонди підприємства: сутність, типовий склад, види оцінки
2. Сутність, функції та методи процесу управління підприємством
3. Кошторис виробництва і калькуляція собівартості продукції
Задача 1
Підприємство за звітний рік реалізувало продукції на суму 300 тис. грн. Вартість послуг наданих підприємством стороннім організаціям - 85 тис. грн. Вартість вироблених на підприємстві напівфабрикатів – 120 тис, грн., у тому числі 70% для власної потреби, решта для реалізації на сторону. Вартість залишків незавершеного виробництва на кінець року зменшилась на 12 тис. грн. Залишки готової продукції на складах підприємства: на початок року – 20 тис. грн.; на кінець – 30 тис. грн. Розрахувати обсяги товарної, валової та реалізованої продукції у звітному році
Задача 2
Завод електроприладів освоїв випуск нових видів продукції підвищеної якості. Вихідні дані наведені в таблиці. Визначити, чи економічно доцільно випускати нову продукцію і якщо так, розрахувати річний економічний ефект від освоєння випуску продукції поліпшеної якості.
Показник Значення за моделями
Старою Новою
Річний обсяг випуску продукції, тис. шт. 1500 1500
Собівартість одиниці продукції, грн. 833 890
Оптова ціна одиниці продукції, грн. 860 920
Загальні капіталовкладення, млн. грн. - 14,0
Нормативний коефіцієнт ефективності 0,15 0,15

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003, 608 с.
2. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.:.
3. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
4. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
5. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.
6. Каньоса М. І. Економіка підприємства: Посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Каньоса М. І.; - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 185 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.