19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Форми співробітництва у сферах виробництва, товарообміну і торгівлі, фінансових відносин№ роботи: 1094
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

9. Форми співробітництва у сферах виробництва, товарообміну і торгівлі, фінансових відносин
26. Елементи оборотних виробничих фондів. Показники і шляхи кращого використання матеріальних ресурсів. Сучасна політика ресурсозбереження.
43. Задача
Визначити норму часу на виконання елемента операцій на основі даних хронометражу. Результати вимірів (хроноряду) подані в таблиці
Номер заміру 1 2 3 4 5 6
Тривалість 7 5 12 8 43 7
Нормована величина коефіцієнту статичності хроноряду Кн – 2,5

64. Задача
Визначити середню норму амортизації основних виробничих фондів підприємства, якщо річна сума амортизаційних відрахувань становить 420 тис. грн. Вартість основних фондів на початок року обчислювалась у 3,8 млн грн. У листопаді буде введено основних фондів на суму 200 тис грн., другому кварталі – на 380 тис. грн.
Передбачено вивести основних фондів у травні на 190 тис. грн., у четвертому кварталі - на 210 тис. грн., у грудні - на 100.

79. Задача
визначити планові і звітні показники використання оборотних засобів підприємства, якщо обсяг запланованої продукції заплановано на рівні 71,3 млн. грн. при середньорічному залишку нормованих оборотних засобів на 9,45 млн. грн. Фактично при такій самій сумі оборотних засобів було реалізовано продукції на 74,1 млн грн.
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003, 608 с.
2. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.:.
3. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
4. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
5. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.
6. Каньоса М. І. Економіка підприємства: Посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Каньоса М. І.; - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 185 с.
7. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2004.
8. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.