15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні законодавчі акти, що регулюють діяльність підприємств в Україні, характеристика їх змісту№ роботи: 1091
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

4. Основні законодавчі акти, що регулюють діяльність підприємств в Україні, характеристика їх змісту........................ .............................. .............................. .....3
49. Виробнича програма підприємства.................. .............................. .................7
124. (Задача)...................... .............................. .............................. .........................10
В изначити фактичне підвищення продуктивності праці за звітний місяць за показниками виробітку і трудомісткості продукції на підприємстві. Вихідні дані для розрахунків наведено у таблиці
Показник Одиниця вимірювання Значення показника
Обсяг продукції Одиниць 2000 2200
Трудомісткість продукції Людино-змін 400 420

154. (Задача)...................... .............................. .............................. .........................11
Ш вейна фабрика виготовляє пальта і костюми. Середньогодинна основна заробітна плата виробничих робітників становить відповідно 2,05 і 2,24 грн, а додаткова – 10% основної. Цехові витрати становлять 140% основної заробітної плати виробничих робітників, а загальнозаводські – 85%. Трудомісткість виготовлення пальта – 10, костюма – 20 нормо-годин. Нарахування на заробітну плату – 38%. Обсяг виробництва пальт і костюмів наведено у таблиці
Назва виробу Обсяг випуску виробів, шт Оптова ціна виробу, грн.
базовий рік звітний рік
Пальто 5000 7000 350
Костюм 9500 9000 250

Визначити:
1. нормативну вартість обробки кожного з виробів
2. обсяг товарної продукції і величину нормативної вартості обробки
3. динаміку товарної продукції і нормативної вартості обробки у звітному році порівняно з базовим.

Список використаних джерел........................ .............................. ........................14
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV
2. Господарське право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.М. Гайворонський (ред.), В.П. Жушман (ред.). — Х. : Право, 2005. — 384с.
3. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2004.
4. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
5. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
6. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
7. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2003.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.