19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління підприємством: сутність, види, функції та методи№ роботи: 1089
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Управління підприємством: сутність, види, функції та методи……………....3
2. Методи визначення економічної доцільності капітальних вкладень…….......6
3. Функції прибутку підприємства як економічної категорії. Обчислення чистого прибутку та його подальший розподіл………………………………………...…11

Задача 1…………………………………………………………………………… .14
Визначити загальну потребу підприємства в оборотних коштах, якщо для виробництва продукції були заплановані такі показники:
- щоденний випуск продукції – 120 одиниць
- вартість матеріалу, що витрачається на виробництво у 1-й день виробничого циклу – 50 грн
- усього затрат, на виготовлення одного виробу (собівартість) – 130 грн
- щодобова потреба виробництва в матеріалі – 6 тонн
- середня вартість однієї тонни матеріалу – 870 грн
- виробничий запас – 20 днів, тривалість виробничого циклу – 10 днів, запас готової продукції 180 тис. грн.
- резерв грошових коштів – 140 тис. грн.

Задача 2…………………………………………………………………………… .15
Слюсар ІV розряду протягом місяця відповідно до плану відпрацював 22 зміни тривалістю 8 год кожна. Він виконав план на 108%, обробивши 972 деталі. За кожну одиницю продукції, виконану понад план, розцінка збільшується понад 40%. Визначити суму місячної заробітної плати, нарахованої слюсарю ІV розряду за відрядно-прогресивною формою оплати праці, якщо годинна тарифна ставка І розряду – 1,2 грн, а тарифний коефіцієнт ІV розряду – 1,9.
Список використаних джерел…………………………………………………….16
   
Список літератури

1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003, 608 с.
2. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
3. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
4. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.
5. Каньоса М. І. Економіка підприємства: Посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Каньоса М. І.; - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 185 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.