21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фінансова звітність будівельних організацій№ роботи: 1088
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 25
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Розділ 1. Фінансова звітність будівельних організацій: призначення, склад та аналітичні можливості
1.1. Місце звітності в системі управління підприємством
1.2. Склад бухгалтерської звітност
Розділ 2. Аналіз фінансової звітності на прикладі
2.1. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства
2.2. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства
2.3. Аналіз власного капіталу
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
   
Список літератури

1. Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi: Затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 квiтня 1993 року №250, з врахуванням змiн та доповнень, внесених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 липня 1993 року №509, вiд 24 вересня 1993 року №804, вiд 21 березня 1994 року №175 та вiд 26 квiтня 1995 року №307 i вiд 14 серпня 1996 року №951
2. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства:Затв. Наказом Мінфіну України від 18 серпня 1995 р. №139 (із змінами, внесеними ззгідно з наказами Мінфіну №13 від 21.01.96, №231 від 28.10.96, №267 від 20.12.96, №30 від 10.02.97) // Галицькі контракти. - 1997 рік. - №13 - с.126-202.
3. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства:Затв. Наказом Мінфіну України від 18 серпня 1995 р. №139 (із змінами, внесеними ззгідно з наказами Мінфіну №13 від 21.01.96, №231 від 28.10.96, №267 від 20.12.96, №30 від 10.02.97) // Галицькі контракти. - 1996 рік. - №13 - с.47-50.
4. Вказiвками щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 травня 1993року №25, з врахуванням змiн та доповнень, внесених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 9 серпня 1993 року №55 (п.1.5), вiд 14 жовтня 1993 року №78, вiд 25 березня 1994 року №29 та вiд 10 травня 1995 року №68 i вiд 23 сiчня 1996 року №13, та вiд 19 листопада 1996 р. №244.
5. Пархоменко Квартальна бухгалтерська звітність // Бух. облік і аудит,- 1997, №3,- с.4-11.
6. Квартальна звітність: що змінилось і чому, або сімнадцять миттєвостей цієї весни // Баланс, - 1997, №13, - с.13-25.
7. Собко В.В. Бухгалтерський облік у підприємстві - К.: Техніка, 1995.
8. Б. Нідлз та інші Принципи бухгалтерського обліку - М.: Фінанси і статистика, 1996.
9. Н.М. Ткаченко Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності - К. : ВТОВ “ А.С.К.”, 1996.
10. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. — М.: ИНФРА-М, 1996 — 176с.
11. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкроцтвом. — М.,1995
12. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.