14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості безробіття в Україні№ роботи: 1085
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Безробіття як соціально-економічне явище......................... .............................4
2. Види безробіття та природний рівень безробіття.................... ...................7
3. Політика зайнятості в Україні....................... .............................. .............................9
Висновки.................... .............................. .............................. .............................. ..13
Список використаних джерел........................ .............................. ........................15
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій – К.:Четверта хвиля, 1997
2. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст /Пер. з англ. С.Панчишина, О.Ватаманюка, А.Стасишина.- Основи, 2003.
3. Гальчинський А. Основи економічної теорії. К. 1995.
4. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка:Навч. посібник ( За ред. 3. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина) – Київ, Видавничий дім “Альтернатива”, 2001- 606с.
5. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб: Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
6. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.”Вища школа”,1997
7. Политическая экономия:Учебник для эконом. вузов.Т.1:Капиталистический способ производства/А.М.Румянцев, Г.А.Козлов, А.Г.Милейковский и др.- 5-е изд., доп.-М.:Политиздат,1982.-558с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.