19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суть закону додаткової вартості№ роботи: 1084
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Суть закону додаткової вартості...................... .............................. ....................3
2. Механізм саморегулювання ринку. Попит і пропозиція.................... .............7
3. Особливості відтворення робочої сили.......................... .............................. ...10
4. Сучасна НТР, її суть і протиріччя.................... .............................. ..................13
Список використаних джерел........................ .............................. ........................15
   
Список літератури

1. Гринів Л.С, Кічурчак М.В.Національна економіка. - Львів: Магнолія 2009. - 464 с.
2. Економічна теорія: політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - 7-ме вид., стереотипне. - К.: Знання-Прес, 2008. - 719 с.
3. Бутук О.І., Волкова Н.І. Економічна теорія: тренінг-курс: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 291 с.
4. Політична економія / За ред. С.В. Мочерного. - Львів: Світ, 1990. - 680 с.
5. Політична економія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. - К. : Академія, 2007. - 672 с.
6. Політична економія: Навчальний посібник / За ред. доктора Г.І. Башнянина і доцента Є.С. Шевчука. - Вид. 4-те, пероб. і доп. - Львів: Магнолія Плюс, 2006. - 308 с.
7. Мочерний С.В., Ларіна Я.С. Політекономія : Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 390 с. - Вища освіта ХХІ століття.
8. Макконнелл К., Брю Л. Экономикс : Принципы, проблемы и политика. В 2-х т.. Т. 1. - М. : Республика, 1992. - 399 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.