11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Гарантії прав суб'єктів підприємницької діяльності№ роботи: 1082
розділ: Господарське право
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Гарантії прав суб"єктів підприємницької діяльності.................... ....................3
2. Підстави та наслідки припинення договору оренди державного та комунального майна......................... .............................. .............................. ...........6
3. Види господарсько-правової відповідальності.............. .............................. .....8
Завдання.............. .............................. .............................. .............................. ..........12
На загальних зборах акціонерного товариства (ВАТ) більшістю голосів було прийнято рішення з наступних питань:
а) створення дочірнього підприємства (проголосувало 56% голосів);
б) обрання членів спостережної ради (проголосувало 60% голосів);
Чи будуть прийнятті рішення за такими результатами

Задача 6............................. .............................. .............................. ..........................13
Командитне товариство „Альянс”, що складається із 2-х учасників з повною відповідальністю (їх частки у статутному фонді становлять 20% та 30%) і п’яти вкладників, кожний з яких має частку у розмірі 10%, у встановленому законом порядку було визнано банкрутом.
При цьому виявилося, що борги товариства 600 тис. грн перевищують його майнову масу.
1. Визначіть розмір і порядок відповідальності учасників цього товариства за борги товариства?
2. Які права мають та які обов’язки несуть учасника командитного товариства?

Список використаних джерел........................ .............................. ........................15
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. з змінами та доповненнями, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 р.
2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV
3. Закон України „Про акціонерні товариства” вiд 17.09.2008 № 514-VI
4. Закон України „Про оренду державного та комунального майна” вiд 10.04.1992 № 2269-XII
5. Щербина В.С. Господарське право України. Підручник. 4-е видання. К., 2009
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.