15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління замовленням у комерційній логістиці. Закупівельна логістика№ роботи: 1081
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Управління замовленням у комерційній логістиці. Закупівельна логістика..................... .............................. .............................. .............................. ........3
2. Порядок організації діяльності агентських фірм.......................... ........................5
3. Оцінка і контроль торгової діяльності.................... .............................. ................7
Задача 1............................. .............................. .............................. .............................. ..9
Оптово-виробниче підприємство “Проміс”, що займається виробництвом та реалізацією миючих засобів, з метою підвищення ефективності своєї діяльності, вирішило визначити доступність населення міста до оптових складів підприємства (R); витрати часу покупців на проїзд до торгового підприємства (Т) та комплексний показник якості обслуговування покупців (О). При проведенні розрахунків підприємство опиралось на наступні дані: площа території міста – 21,6 км2; щільність населення міста – 1,94 тис. чол./км; швидкість переміщення покупців – 5,2 хв. анкетне опитування (за 4-х бальною шкалою) дало наступні результати: “відмінно” – 360 чол., “добре” – 720 чол., “задовільно” – 270 чол., “незадовільно” – 115 чол.; вагомість оцінок становить: “відмінно” – 0,9...1,0; “добре” – 0,8...0,89; “задовільно” – 0,7...0,79; “незадовільно” – 0,69 і нижче.
Задача 2............................. .............................. .............................. .............................. 10
Фірма “TheBodyShop”, що виробляє унікальну косметику, з метою підвищення ефективності ярмарко-виставкової діяльності на українському ринку, вирішила визначити рівень задоволеності якістю обслуговування споживачів на минулій виставці (Із), а також розрахувати вартість одного метру квадратного виставкової площі (С1м2) та величину витрат на одного учасника виставки (Р1уч). Розрахунки фірма проводила на основі наступних даних: виставкова площа становить – 2000 м2; максимальний розмір площі на одного учасника становить 20 м2; мінімальна виставкова площа – 3,2 м2; анкетування було проведено за 4-х бальною шкалою опитування і дало наступні результати: “відмінно” – 212 чол., “добре” – 360 чол., “задовільно” – 260 чол., “незадовільно” – 170 чол.; вагомість оцінок становить: “відмінно” – 0,9...1,0; “добре” – 0,8...0,89; “задовільно” – 0,7...0,79; “незадовільно” – 0,69 і нижче, а також на основі кошторису наведеного в таблиці 1.
Таблиця 1

№ п/п Статті витрат Сума, грн.
1 Оренда виставочного приміщення й устаткування (включаючи зв’язок і освітлення) 27150
2 Транспортно-складські витрати 8600
3 Заробітна плата 8800
4 Охорона об’єкта 2200
5 Інформаційно-рекламні витрати 21500
6 Оформлювані витрати 20900
7 Культурна програма 4200
8 Непередбачені витрати 12000
Разом 10530Задача 3............................. .............................. .............................. .............................. 12
Фірма «Астра» вирішила провести ярмарку-виставку своєї продукції у місті Чернігові, а з метою підвищення ефективності ярмарко-виставкової діяльності, вирішила розрахувати вартість одного метру квадратного виставкової площі (С1м2) та величину витрат на одного учасника виставки (В1уч). Розрахунки фірма проводила на основі наступних даних: виставкова площа становить – 6000 м2; максимальний розмір площі на одного учасника становить 10 м2; мінімальна виставкова площа – 2,5 м2; а також на основі кошторису наведеного в таблиці 2.
Таблиця 2.
№ п/п Статті витрат Сума, грн.
1 Оренда виставочного приміщення й устаткування (включаючи зв’язок і освітлення) 13070
2 Транспортно-складські витрати 6500
3 Заробітна плата 6200
4 Охорона об’єкта 1560
5 Інформаційно-рекламні витрати 14700
6 Оформлювані витрати 14300
7 Культурна програма 3300
8 Непередбачені витрати 8000
Разом 67630

Список використаних джерел........................ .............................. ............................14
   
Список літератури

1. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. — 3-е изд., перераб. и доп. М.: Информационно-внедренческий центр „Маркетинг”, 2002. - 375 с.
2. Гвозденко А.А. Логістика в туризме. - М., 2004. - 272 с.
3. Джеймс С., Джонсон та iн. Современная логистика. — Пер. с англ. — М.:Издательский дом «Вильямс», 2002. - 624 с.
4. Варковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
5. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
6. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
7. Апопій В.С., Мельник І.М. Комерційна діяльність: сучасний зміст і форми, Вісті, 1994
8. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. – М.: Экономика, 1990
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.