19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Загальні поняття про управління обліку, як вихідний елемент системи контролінгу.№ роботи: 1080
розділ: Управління витратами
тип: Контрольна робота
об'єм: 10
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

4. Загальні поняття про управління обліку, як вихідний елемент системи контролінгу................... .............................. .............................. .............................. .3
29. Моделі функціонування центрів витрат, прибутку, виручки та інвестицій.................... .............................. .............................. .............................. ...6
Задача.................. .............................. .............................. .............................. ............8
Нормативні витрати на виробництво одиниці продукції складають:
Ціна1 кг(год.), грн. Прокція А Продукція В
Матеріал, кг Х 1,6 15 9
У 2,5 18 6
Z 2 12 7
Витрати часу на виробництво продукції, год. V розряду 4 12 4
ІV розряду 2,5 8 7

Виробничі непрямі витрати розподіляють пропорційно відпрацьованому часу основними виробничими робітниками.
Адміністративні і збутові непрямі витрати розподіляються пропорційно виробничим витратам. Ставка розподілу 12%.
Запланований прибуток в процентах від ціни складає 20%.
Інші кошторисні дані за рік складають:
Матеріал Х Матеріал У Матеріал Z
Залишки матеріалів:, грн.
- на початок періоду
- на кінець періоду
48000
32000
125000
100000
72000
45000
Виробничі непрямі витрати, грн. 80000
Запланований час роботи основ-них виробничих робітників,год. 129280

Продукція А Продукція В
Запаси нереалізованої продукції по виробничій собівартості, грн.
- на початок періоду
- на кінець періоду

208051
138701

16741
15067
Запланований обсяг реалізації за нормативними цінами, грн.
1430354
313901


Список використаної літератури.................... .............................. ........................10
   
Список літератури

1. Управленческий учет. К. П. Янковский, И. Ф. Мухарь. - СПб: Питер, 2001. - 128 с.: ил. (Серия "Краткий курс").
2. Управлінський облік С. Ф. Голов. Підручник. - К: Лібра, 2003 - 704 ст.
3. Управленческий учет: принципы и практика. Апчерч А. Пер с англ./Под ред. Я. В. Соколова, А. И. Смирнова. - М.: Финансы и статистика, 2002 - 952 с.: ил.
4. Бухгалтерский управленческий учет В. Б. Ивашкевич. Учебник для вузов. - М.: Юрист, 2003 - 618 с.
5. Бухгалтерский управленческий учет. Вахрушина М. А. Учебник для вузов. 2-е изд. доп. и пер. - М.: ИКФ Омега-Л; Высш. школа, 2002 - 528 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.