25 . 05 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління трудовими ресурсами підприємства№ роботи: 108
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Трудові ресурси як економічна категорія
1.1. Поняття управління трудовими ресурсами
1.2. Ефективне використання трудових ресурсів
1.3. Формування якісного складу трудових ресурсів
Розділ 2. Аналіз системи управління персоналом на ЗАТ „Старокостянтинівський хлібозавод”
2.1 Аналіз господарської діяльності підприємства
2.2 . Аналіз складу, структури та руху трудових ресурсів
2.3. Аналіз використання продуктивності праці, визначення резервів її зростання на ЗАТ «Старокостянтинівський хлібозавод»
2.4. Аналіз використання робочого часу на підприємстві
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів на ЗАТ «Старокостянтинівський хлібозавод»
3.1. Вдосконалення системи використання робочого часу, за рахунок скорочення трудового процессу
3.2. Вдосконалення розташування робочих місць
3.3. Вдосконалення системи професійно-кваліфікаційного рівня персоналу
Висновок
Список використаної літератури
Додатки

Висновк и
Після проведення аналізу організаційно-економічної частини видно, що на даному підприємстві трудові ресурси використовуються раціонально про це свідчать відповідні розрахунки та техніко-економічні показники.
Що стосується відпрацьованого часу в людино-годинах, за період 2012 року цей показник збільшився на 31,9 тис. людино-годин або 12,9% на дане відхилення вплинуло більш ефективне використання робочого часу і підвищення продуктивності праці.
Збільшення темпів росту продуктивності праці на 56,17% в 2011 році порівняно з 2009 роком пояснюється збільшенням обсягів товарної продукції на 45,83% та більш ефективним використанням робочого часу в 2011 році, при цьому чисельність зменшилась на 6,72%.
Збільшення темпів росту продуктивності праці на 27,03% в 2012 порівняно з 2011 роком пояснюється збільшенням обсягів товарної продукції на 32,42% в 2012 році, при цьому чисельність працівників зменшилась на 4%. Зменшення чисельності виробничого персоналу позитивно впливає на обсяг виробництва, тому, що характеризує усунення збиткових підрозділів виробництва та суттєве підвищення продуктивності праці по підприємству та подальшого покращення використання робочого часу.
Збільшення темпів продуктивності праці на 9,9% в 2003 порівняно з 2012 роком пояснюється більш ефективним використання робочого часу на підприємстві, що в свою чергу призводить до зростання отриманого прибутку, матеріального заохочення працівників підприємства.
Ефективному використанню трудових ресурсів сприяють їхня підготовка і розвиток, тобто придбання нових навичок для більш продуктивної роботи, а виходить, і просування по службі. А тому розуміння працівниками потреб, цілей і стандартів показників; забезпечувати зворотний звязок між керівником і підлеглими; визначити напрямку поводження працівника з метою підвищення продуктивності його праці; допомагати, керівникам усвідомити особисті сприйняття підлеглих і визначити мети на майбутнє.
Оцінювати показники діяльності необхідно на формальній, періодичній основі. Це забезпечить ідентичність інформації і порівнянність показників при аналізі.
Варто підкреслити особливу значимість для керівників і менеджерів розвитку в них навичок, оцінки показників діяльності підлеглого персоналу.
Керування трудовими ресурсами включає систему так званих кадрових дій, а саме, підвищення, переклад на іншу роботу, зниження, звільнення, контроль дисципліни, розгляд скарг працівників на своїх чи колег керівників, турбота про здоровя, безпеку і соціальне забезпечення працівників. Успішна реалізація цих функцій може бути забезпечена за умови наявності добре продуманої методики і політики для орієнтації керівників.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.