13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття структури інформації. Інформаційна модель вирішення завдань аудиту№ роботи: 1077
розділ: Аудит
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Поняття структури інформації. Інформаційна модель вирішення завдань аудиту ефективності роботи підприємств................... .............................. ............3
2. Організація технології розв’язання завдань податкового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: зведений облік і податкова звітність..................... .............................. .............................. .............................. .....6
3. Організація розвитку автоматизації бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу....................... .............................. .............................. .............................. ...........9
Список використаних джерел........................ .............................. ........................15
   
Список літератури

1. Автоматизація бухгалтерського обліку в споживчій кооперації / Ю. Верига, О. Гусакова, І. Ополонський, Л. Руденко. — К.: Основи, 1996.
2. Автоматизированные информационные технологии в экономике. — М.: Компьютер; ЮНИТИ, 1998.
3. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: 2000.
4. Бутинець Ф . Ф . Інформаційні системи бухгалтерського обліку . — 1996.
5. Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підруч . — 2-ге вид. — Житомир: — 2002.
6. Бухгалтерский учет для Украины: Руководство по ведению учета (конфигурации ). — М.: Фирма, 2000.
7. Голов С. В., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: 1996 — 544 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.