21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Бюджетна система України та принципи її побудови№ роботи: 1075
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ....3
1. Структура бюджетної системи України....................... .............................. ......4
2. Принципи побудови бюджетної системи України....................... ...................7
Висновки .............................. .............................. .............................. ......................10
Спис ок використаних джерел........................ .............................. ........................11
За дача.......................... .............................. .............................. .............................. ..11
На підставі даних слід скласти кошторис дитячого садка та вказати суму асигнувань із бюджету
а) число дітей 300, у тому числі ясельного віку – 130
б) середнє число днів перебування однієї дитини на рік – 284
в) норма харчування в день на одну з 12 годинним перебуванням в садку:
дошкільника – 6,83 грн
ясельника – 6,75 грн
г) додаткове харчування влітку (40 днів) з розрахунку 4,60 грн на 1 діто-день.
д) норма навчальних витрат (іграшок, посібників) на одну дитину на рік:
дошкільника – 15,80 грн
ясельника – 10,50 грн
е) передбачено річні витрати з окремих напрямків
- оплата праці – 98 тис. грн.
- нарахування на зарплату – 36,5 тис. грн.
- видатки на відрядження – 0,3 тис. грн.
- предмети, матеріали, інвентар – 1,8 тис. грн.
- придбання обладнання – 4,7 тис. грн.
- придбання м’якого інвентарю та обслуговування – 0,89 тис. грн.
- оплата послуг зв’язку – 0,25 тис. грн.
- поточний ремонт обладнання – 1,500 тис. грн.
- поточний ремонт будівель – 3,800 тис. грн.
- оплата водопостачання – 9,200 тис. грн.
- оплата теплопостачання – 11,100 тис грн.
- оплата електроенергії – 3,150 тис. грн.
ж) середня сплата батьками за 1 дитину на місяць 100 грн, за рік 1100 грн
   
Список літератури

1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2000.
2. Общая теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и бирижи, ЮНИТИ, 1995.
3. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001
4. Теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. – Минск: Вышейш.шк., 1997.
5. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. А.М.Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 1996.
6. Финансы: Учебник / Под ред. В.М.Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.