13 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості складанні фінансової звітності в аптечних закладах№ роботи: 1074
розділ: Фармацевтичний менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 34
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ........3
Розділ 1. Особливості складанні фінансової звітності в аптечних закладах на прикладі ЗАТ ОВТ „Медтехніка”.................. .............................. .............................4
1.1. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. .............4
1.2. Сутність та побудова балансу....................... .............................. ........................7
1.3 . Звіт про фінансові результати.................... .............................. .........................12
1 .4. Звіт про рух грошових коштів........................ .............................. .....................15
1.5. Звіт про власний капітал....................... .............................. .............................. .17
1.6. Примітки до річної фінансової звітності..................... .............................. ......18
Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. .20
2.1. Аналіз балансу підприємства.................. .............................. ............................20
2.2. Аналіз фінансових результатів................... .............................. .......................23
2.3 . Аналіз ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та ділової активності.................... .............................. .............................. .............................. ....26
Висновки.............. .............................. .............................. .............................. ............32
Список використаної літератури.................... .............................. ...........................33


Додатки.................... .. .............................. .............................. .............................. .......34
   
Список літератури

1. Бухгалтерський словник. Колектив авторів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.
2. Бухгалтерський учет в условиях инфляции // Все о бухгалтерском учете – 2000. №7 –с.16.
3. Бухгалтерський учет, аудит и рынок: теория и практика // Бухгалтерський учет и аудит – 2001. № 1, -с. 11.
4. Бухгалтерський учет: Ежеквартальный сборник нормативних документов, комментариев и методологических рекомендацій № 1. –К.: Учетинформ, 1994, -с.157.
5. Верига Ю.А., Заєць О.В. Бухгалтерський облік в основних галузях підспоживчої кооперації. Т.2. –К.: Лібра, 2001.
6. Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Збірник вправ. Вид. 4-е, перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 480 с
7. Організація бухгалтерського обліку. Підручник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592 с.
8. Організація бухгалтерського обліку. Збірник задач і вправ.– Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.