21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Прибуток підприємства, як кінцевий результат фінансово-господарської діяльності: порядок формування№ роботи: 1069
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

14. Прибуток підприємства, як кінцевий результат фінансово-господарської діяльності: порядок формування та розподілу………………………………….3
44. Фінансування витрат на покращення основних засобів……………………8
Завдання 22………………………………………………………………………. 13
Визначити суму чистого прибутку (збитку) підприємства за звітний період якщо відомо (тис. грн.):
- виручка від реалізації продукції – 9840;
- акцизний збір – 840;
- ПДВ – 1640;
- собівартість реалізованої продукції – 4820;
- витрати на збут – 210;
- фінансові витрати – 116;
- фінансові доходи – 196;
- податок на прибуток – 650.
Визначити фонд дивідендів за простими акціями, якщо фонд дивідендів за привілейованими акціями складає 990 тис. грн.. Відрахування до резервного капіталу – 7% джерела.

Завдання 51…………………………………………………………………….. ...14
Скласти план фінансування капітальних вкладень промислового підприємства, якщо заплановано:
- побудувати приміщення виробничого цеху вартістю 1350 тис. грн.;
- облаштування цеху обладнанням на суму 990 тис. грн.
- налаштування обладнання – 4,5 тис. грн.;
- планова економія будівництва (у відсотках до вартості обладнання) – 55;
- амортизаційний фонд – 695 тис. грн.;
- прибуток до оподаткування – 800 тис. грн.;
- кошти інвесторів – 940 тис. грн.
- Сума коштів, якої не вистачає, доповнюється банківською позичкою.

Список використаної літератури…………………………………………..…… 16
   
Список літератури

1. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Луцьк, Вежа, 2001
2. Поддєрьогін Фінанси підприємств: Підручник К.,КНЕУ, 2000.
3. Коробова М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. К., Либідь, 1995.
4. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Львів, ЛБІ НБУ, 2003.
5. Рогатенюк Э.В., Пожарицкая И.М. Финансы предприятий. Симферополь, 2002.
6. Бородина Е.И. Финансы предприятия. М., ЮНИТИ, 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.