24 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розподіл та використання прибутку№ роботи: 1068
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Розподіл та використання прибутку...................... .............................. ..............3
2. Система показників оцінки фінансового стану підприємства.................. ......6
3. Задача........................ .............................. .............................. .............................. 11
Укрсоцбанк надав кредит ПП „Гравіс” на розвиток виробництва у сумі 350 тис. грн. під 24% річних. За умовами кредитної угоди відсоток утримувався в момент надання кредиту. Знайти суму знижки.
4. Задача........................ .............................. .............................. .............................. 11
Визначити суму чистої виручки від реалізації продукції, чистого прибутку (збитку) підприємства за звітний період, якщо відомо (тис. грн.):
- виручка від реалізації продукції – 2500
- ПДВ – 517
- акцизний збір – 100
- собівартість реалізованої продукції – 1310
- адміністративні витрати та витрати на збут – 210
- доход підприємства від участі в капіталі - 650
- фінансові витрати – 221
- податок на прибуток – 186
Визначити фонд дивідендів за простимими акціями, якщо фонд дивідендів за привілейованими акціями складає 410 тис. грн.
Відрахування до резервного капіталу – 5,6% джерела.

Список використаної літератури.................... .............................. ........................13
   
Список літератури

1. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Луцьк, Вежа, 2001
2. Поддєрьогін Фінанси підприємств: Підручник К.,КНЕУ, 2000.
3. Коробова М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. К., Либідь, 1995.
4. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Львів, ЛБІ НБУ, 2003.
5. Рогатенюк Э.В., Пожарицкая И.М. Финансы предприятий. Симферополь, 2002.
6. Бородина Е.И. Финансы предприятия. М., ЮНИТИ, 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.