21 . 04 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фінансова діяльність акціонерних товариств№ роботи: 1065
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

15. Фінансова діяльність акціонерних товариств..................... ............................3

48. Укрупнення підприємств: суть та форми......................... .............................. .6
84. Задача........................ .............................. .............................. .............................. 9
Обчислити показники, що характеризують структуру капіталу та майна підприємства (коефіцієнт заборгованості, чиста (нетто) заборгованість, частка необоротних активів, частка основних засобів у структурі активів) на основі таких даних:
Показники тис. грн.
1. Валюта балансу 1740
2. Статутний капітал 380
3. Пайовий капітал 26
4. Додатковий капітал 220
5. Нерозподілений прибуток 62
6. Необоротні активи 1014
7. Основні засоби 1014
8. Кошти та їх еквіваленти 17
9. Чистий прибуток 100

Вказати
- у чому суть ефекту фінансового лівереджу
- за рахунок яких джерел фінансуються необоротні активи

115. Задача........................ .............................. .............................. ..........................11
Визначити вартість погашення, суму дисконту, ставку річної дохідності та ефективну процентну ставку по облігаціях випущених для покриття потреби підприємства у фінансових ресурсах, згідно із такими показниками:
Показники тис. грн.
1. Загальна сума емісії облігації, тис. грн. 300
2. Період обігу облігацій, років 7
3. Річна процентна ставка за облігаціями, % 10
4. Періодичність нарахування процентів за облігаціями щорічно

Вказати
- види облігації за формами виплати нагороди та охарактеризуйте їх;
- які існують методи оцінювання вартості корпоративних прав.

Список використаної літератури.................... .............................. ........................13
   
Список літератури

1. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2004.
2. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
3. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
4. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
5. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2003.
6. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Луцьк, Вежа, 2001
7. Поддєрьогін Фінанси підприємств: Підручник К.,КНЕУ, 2000.
8. Коробова М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. К., Либідь, 1995.
9. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Львів, ЛБІ НБУ, 2003.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.