18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Підприємство і його трудовий колектив: форми і методи адаптації до ринку№ роботи: 1062
розділ: Економіка праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Підприємство і його трудовий колектив: форми і методи адаптації до ринку…………………………………...……………………… …………………..3
2. Оцінка результативності праці окремого виконавця в сфері діяльності підприємства…………………………...…………… …………………………….7
Задача 9.1………………………………….………………………………… …….9
Визначити фактичну технологічну трудомісткість (у люд. год.) складання верстатів А, Б та В на основі наступних даних:
- нормована трудомісткість складання: верстата А – 1354 нормо-год. верстата Б – 2039 нормо-год., верстата В – 3052 нормо-год.;
- середній відсоток виконання норм виробітку 113,3%;
- річна програма випуску верстатів А – 123 шт., верстатів Б – 115 шт., верстатів В – 91 шт.

Задача 9.2……………………………………………………………………… …..9
Річний випуск продукції заводом будматеріалів у натуральному виразі та її оптові ціни характеризуються наступними даним:
Вид продукції Оптова ціна, грн. Випуск продукції
за планом фактично
Цегла глиняна, тис. шт. 750 1580 1815
Цегла силікатна, тис. шт. 640 4410 452
Панелі стінові, м. куб. 450 1090 989
Блоки стінові, м. куб. 380 3500 3360
Плити, м. куб. 330 2100 2090

Середньооблікова чисельність працюючих – 126 чоловік при плані 120 чоловік.
Визначити плановий і фактичний рівні продуктивності праці, порівняти їх (у відсотках).

Задача 9.3……………………………………………………………………… …11
Токар ІV розряду зробив за місяць (21 робочий день при тривалості зміни 8 год.) 215 деталей. Норма часу на одну деталь – 0,9 нормо-години. Робітнику виплачується премія: за 100%-е виконання норм – у розмірі 15% від відрядного заробітку; за кожен відсоток перевиконання – 1,7% від відрядного заробітку.
Робітнику встановлена надбавка за професійну майстерність у розмірі 20% його тарифного заробітку.
Визначити загальну величину заробітної плати робітника за місяць.

Список використаної літератури………….……………………………………. 12
   
Список літератури

1. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2004.
2. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
3. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
4. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2003.
5. Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2003. -300 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.